2024050609 Renovering dusjanlegg kaserne 1 og 2, region nord, Trondenes leir, Harstad kommune

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
6/15/2024 8:35 AM (GMT+02:00)
6/24/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/20/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Mona Kristin Fagereng Mona Kristin Fagereng
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Short description

Renovering dusjanlegg kaserne 1, region nord, Trondenes leir

BEFARING:
Det inviteres til befaring i konkurransen. Befaring blir avholdt torsdag 30. mai kl 12:00. Oppmøte i vakta Trondenes leir. Deltagelse på befaring skal gis til prosjektleder Anja-Renate Høiseth på mail anja-renate.hoiseth@forsvarsbygg.no senest tirsdag 28. mai kl 12:00.
Forsvarsbygg anbefaler at leverandørene deltar på befaring da det er bygningsmessige forskjeller i kasernene, som bør sees.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00