Levering af 14 fabriksnye biler til Langeland Kommune

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
4/8/2024 10:33 AM (GMT+02:00)
5/8/2024 8:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Langeland Kommune Langeland Kommune
Økonomi og Indkøb Økonomi og Indkøb
Bena Benita Arifovic Have Bena Benita Arifovic Have
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Denmark
29188955

Closing date has passed.

Short description

Langeland Kommune udbyder hermed en vareindkøbskontrakt vedrørende levering af 14 fabriksnye biler til kommunens afdeling for Vej Park og Ejendomme.

Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud med 3 delaftaler:

  • Delaftale 1: 2 stk. enkeltkabine ladvogn, 3500 kg.
  • Delaftale 2: 4 stk. kassebiler, max 3500 kg.
  • Delaftale 3: 8 stk. enkeltkabine ladvogn, 3000 kg.

En tilbudsgiver kan afgive tilbud på enkelte delaftaler eller på alle delaftaler.

Bilerne skal opfylde alle krav.

Der stilles generelle krav til alle bilerne på delaftalerne fra 1 til og med 3.
Der stilles herudover yderligere krav til bilerne i de enkelte delaftaler med henblik på at tilgodese de opgaver bilerne skal benyttes til at udføre. Samtlige krav er beskrevet i dokumentet ”Kravspecifikation – levering af 14 fabriksnye biler til Langeland Kommune”.

Bilerne skal leveres i indeværende år (2024).
Angiv venligst i tilbudsmaterialet, hvor lang leveringstid der er for hver delaftale. 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. Udbudsloven, hvilket betyder, at enhver interesseret tilbudsgiver, der opfylder ikke-udelukkelsesgrundene og mindstekrav, kan afgive tilbud. Vurdering af de indkomne tilbud vil ske i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i afsnittet ”udvælgelse”.
I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud. De indkomne tilbud vurderes på baggrund af de angivne tildelingskriterier. Se afsnittet ”tildelingskriterium”.
Udbudsmaterialet består af:
  • Udbudsbekendtgørelse
  • Udbudsbetingelser (med ESPD (Fælles europæisk udbudsdokument)
  • Kravspecifikation
  • Bilag 1 – tilbudsliste
  • Bilag 2 – arbejdsklausul
  • Bilag 3 – tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 2024

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Kravspecifikation – levering af 14 fabriksnye biler til Langeland Kommune.pdf 463 KB
Bilag 1 - Tilbudsliste for delaftale 1.xlsx 13 KB
Bilag 1 - Tilbudsliste for delaftale 2.xlsx 13 KB
Bilag 1 - Tilbudsliste for delaftale 3.xlsx 13 KB
Bilag 2 - Arbejdsklausul.pdf 102 KB
Bilag 3 - Tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 2024.pdf 53 KB
Udbudsbetingelser - levering af 14 fabriksnye biler til Langeland Kommune.pdf 518 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00