Trinn 2 Tilbudsfase - Angiografilaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Information

4/15/2024 10:27 AM (GMT+02:00)
5/2/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
4/25/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
4/25/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
Yes
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Britt Mikkelsen Britt Mikkelsen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er kjøp av 2 stk angiografilaboratorier (Lab. 1 og Lab. 3) til Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Tromsø. Et av laboratoriene ønskes tilbudt som opsjon da godkjenning av kjøp er under behandling hos foretaket (Lab. 3).

På begge laboratorier skal det være monoplan angiografiutstyr, med hovedarbeidsområde koronar angiografi og PCI. Det skal være bordmontert kontrastpumpe. Laboratoriene bør være takmontert, eventuelt leverandør redegjør for nødvendig fleksibilitet ved overføring av pasient til pasientbord og ved avanserte prosedyrer med pasienter i narkose og arbeidsplass til anestesipersonell rundt hodeenden av bordet. Begge laboratoriene skal være moderne «state of the art» utstyrt med integrerte muligheter for IVUS, OCT, intrakoronare trykkmålinger for elektiv og akutt intervensjonskardiologi.

Lab. 3 skal være flerbrukslaboratorium og skal kunne utføre prosedyrer for strukturelle hjertesykdommer, som TAVI, PFO-lukning og Aurikkellukning. Den skal også kunne brukes til elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjonsbehandlinger for arytmier. Den må utformes slik at hygienekrav (hybrid-lab) ivaretas og kan sertifiseres som implantasjonslaboratorium for ovenfornevnte prosedyrer.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Trinn 1 Kvalifikasjonsfase - Angiografilaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00