KK - Totalentreprise - Eksisterende vannbasseng i Vanndamman - Utbedring tak og nytt trapperom

Information

eForm N16VOL-CN Norwegian national Contract or concession award notice
4/30/2024 9:24 AM (GMT+02:00)
5/27/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
5/21/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Kristiansund kommune Kristiansund kommune
Henrik Schnell Henrik Schnell
Kaibakken 2
6509 KRISTIANSUND N
Norway
991891919

Short description

Kristiansund kommune skal utbedre eksisterende vannbasseng i Vanndamman med tanke på sikkerhet og hygiene. Bassenget er bygd i 1973-74 og har takkonstruksjon med fall mot sentralt innvendig nedløp for takvann. Det har vært utfordringer med lekkasjer fra taket ned i bassenget, og taket er forsøkt tekket/tettet. Bassenget har yttervegger, gulv og tak i betong.

Kommunen ønsker nå å etablere nytt tak over bassenget. Taket skal ha fall slik at avrenning ledes ut mot kantene og samles opp i utvendige renner med nedløp utenfor ytterkant bassengvegg. For å hindre atkomst fra uvedkommende, samt bedre atkomsten med tanke på HMS for driften, skal det etableres nytt trapperom med gangbane for mulighet for sikret atkomst til vannvolumet.

Atkomstvegen gjennom parken skal utbedres for å tåle anleggstrafikken.

Mer utfyllende informasjon om prosjektet og anskaffelsen kommer frem av vedlagte dokumenter.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00