Rekartlegging av eksisterende ålegras og kartlegging av nye områder for restaurering av ålegras i Trondheim kommune

Information

eForm N16VOL-CN Norwegian national Contract or concession award notice
3/22/2024 9:02 AM (GMT+01:00)
4/19/2024 2:00 PM (GMT+02:00)
4/11/2024 2:00 PM (GMT+02:00)
4/11/2024 2:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Trondheim kommune Trondheim kommune
Tore E. Dahl Tore E. Dahl
Erling Skakkes gate 14
Postboks 2399 Torgarden

7004 TRONDHEIM
Norway
942110464

Closing date has passed.

Short description

Trondheim kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med inngåelse av avtale på “Rekartlegging av eksisterende ålegras og kartlegging av nye områder for restaurering av ålegras i Trondheim kommune".

Bakgrunn og behov

Gjennom kommunedelplan for naturmangfold skal Trondheim kommune jobbe for å styrke kunnskapen om marint naturmangfold og styrke leveområder for arter, bl.a. ålegras. Kommunen har to lokaliteter med ålegraseng. Lokalitetene ble senest kartlagt i 2009 i forbindelse med den nasjonale kartlegging av marint biologisk mangfold. 
nnledning
Gjennom kommunedelplan for naturmangfold skal Trondheim kommune jobbe for å styrke kunnskapen om marint naturmangfold og styrke leveområder for arter, bl.a. ålegras. Kommunen har to lokaliteter med ålegraseng. Lokalitetene ble senest kartlagt i 2009 i forbindelse med den nasjonale kartlegging av marint biologisk mangfold. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00