Entreprise - 600941 Lekearealer tiltakspakke 2

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
4/11/2024 9:33 AM (GMT+02:00)
5/3/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
4/26/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Trondheim kommune Trondheim kommune
Carolina Hagen Mona Hansen
Erling Skakkes gate 14
Postboks 2399 Torgarden

7004 TRONDHEIM
Norway
942110464

Closing date has passed.

Short description

Tiltakspakke 2 lekeareal består av friområdet på Tempe i Alfred Larsens vei og friområdet på Flatåsen ved Flatåsen skole.

Friområdet på Tempe skal oppgraderes med ny snarveg gjennom parken med tilhørende belysning. Det blir en aktivitetsflate i sør hvor det tilrettelegges for isbane på vinteren. Området i nord bli utviklet for mye lek, aktivitet og opphold for alle aldre og brukergrupper. Det skal etableres flere benker og samlingsplasser i området, mer belysning og ny vegetasjon.

Ved friområdet på Flatåsen skal eksisterende grusbane og belysning rammes tydeligere inn. Det blir oppgradert sykkelbane rundt grusbanen, ny paviljong og volleyballbane i vest, hinderløype i sør og zipline i øst. Kunsten "hoppeballer" med skilpadden får en tydeligere innramming og blir møteplass for området. Snarvegen gjennom området blir oppgradert, det vil bli flere samlingsplasser og benker, samt ny vegetasjon.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00