Konkurranse - C04672 - nytt befalskvarter Terningmoen - 100909

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
4/26/2024 8:25 AM (GMT+02:00)
5/6/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
4/29/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Harald Tørklep Harald Tørklep
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Nytt befalskvarter i Terningmoen leir

Oppdraget omfatter oppføring av nytt bygg med tilknyttet utomhus arealer og tilknytningn til eksisterende infrastruktur. 

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del I - Vedlegg 06 Kvalifikasjonskrav etisk handel.pdf 245 KB
Del II - Kontraktsbestemmelser NS 8407.pdf 1002 KB
Del III-B1 SHA.pdf 250 KB
Del III-B1 SHA - vedlegg FIB01 - Befalskvarter - Fareidentifikasjon byggefase.pdf 85 KB
Del III-B1 SHA - vedlegg RR01- Befalskvarter - Restrisikorapport.pdf 100 KB
Del III-B1 SHA - vedlegg SHA-plan.pdf 255 KB
Del III-B2 Ytre miljø.pdf 89 KB
Del III-B2 Ytre miljø - vedlegg MOP - Terningmoen kvarter.pdf 195 KB
Del III-C1 FDVU-dokumentasjon.pdf 423 KB
Del III-C1 vedlegg - Krav til innmåling.pdf 961 KB
Del III-C2 Plan for Systematisk ferdigstillelse.pdf 398 KB
Del III-C3 BIM-manual.pdf 843 KB
Del III-C4 Gjennomføringsplan for BIM og digital samhandling.pdf 689 KB
Del III-D - Administrative bestemmelser.pdf 900 KB
E1 - Del III - Funksjonsbeskrivelse Terningmoen kvarter NS 8407 - prisoppstillingsskjema.docx 108 KB
E1 - Del III - Funksjonsbeskrivelse Terningmoen kvarter NS 8407.pdf 1.31 MB
E2 - Vedlegg 01 - Terningmoen Befalskvarter - funksjonsbeskrivelse heis.pdf 139 KB
E2 - Vedlegg 02 - Kravspesifikasjon solcelleanlegg_Befalskvarter.pdf 236 KB
E2 - Vedlegg 03 - F-003_Terningmoen - Kvarter_brannkonsept_E02.pdf 845 KB
E2 - Vedlegg 05 - Del III-E2 Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg.pdf 1.05 MB
E2 - Vedlegg 06 - Telemator-importmal.xlsm 115 KB
E2 - Vedlegg 07 - E2 vedlegg til funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 01 - DAK-manual.pdf 786 KB
E2 - Vedlegg 08 - E2 Vedlegg til funksjonsbeskrivelse - Krav til branntegninger.pdf 766 KB
E2 - Vedlegg 09 - Geotekniske undersøkelser 110701-3.pdf 171 KB
E2 - Vedlegg 10 - Veiledning om beregning av primærenergibehov i bygninger og energirammer for nesten nullenergibygninger.pdf 126 KB
E2 - Vedlegg 11 - Fagdokument+miljø.pdf 931 KB
E2 - Vedlegg 12 - Forsvarsbygg - TFM-merkeinstruks.pdf 157 KB
E2 - Vedlegg 13 - Visuell profil ØG.pdf 20.63 MB
E3 - Tegningsliste_100909.pdf 43 KB
E3 - RIBR - 0427016005BBF2004001_E02.pdf 200 KB
E3 - RIBR - 0427016005K1F2002001_E02.pdf 235 KB
E3 - RIBR - 042701600501F2002001_E02.pdf 283 KB
E3 - RIBR - 042701600502F2002001_E02.pdf 278 KB
E3 - RIBR - 042701600503F2002001_E02.pdf 280 KB
E3 - RIE - 0427016005E4001001E01 - el. installasjoner hybel.pdf 337 KB
E3 - RIE - 0427016005E7591001E01 - situasjonsplan elektro.pdf 212 KB
E3 - RIVA - 0247016005_Z731001E02.pdf 347 KB
E3 - RIVA - 0247016005_Z737001E02.pdf 523 KB
E3 - RIVA - 0247016005_Z737002E02.pdf 444 KB
Del III-A - Oppdraget.pdf 325 KB
E3 - XA2008004 - Dørmiljø - tegnforklaring.pdf 124 KB
E3 - XA2008002 - Aksonometri.pdf 702 KB
E3 - XA2006001 - Fasade nord og sør.pdf 182 KB
E2 - Vedlegg 04 - RIA-01 Terningmoen Leir - Forlegningsbygg - Premissrapport akustikk.pdf 808 KB
Del I - Innbydelse.pdf 314 KB
Del I - Innbydelse.docx 324 KB
E3 - 01A2002001 - Plan 1.pdf 192 KB
E3 - 01A2008001 - Plan 1 - dørmiljø.pdf 168 KB
E3 - 01A2008002 - Skur for avfallsbeholdere.pdf 143 KB
E3 - 01A2008003 - Tak foran hovedinngang.pdf 168 KB
E3 - 02A2002001 - Plan 2.pdf 191 KB
E3 - 02A2003001 - Plan 2 - gulvbehandling.pdf 202 KB
E3 - 02A2008001 - Plan 2 - dørmiljø.pdf 167 KB
E3 - 03A2002001 - Plan 3.pdf 190 KB
E3 - 03A2003001 - Plan 3 - gulvbehandling.pdf 200 KB
E3 - 03A2008001 - Plan 3 - dørmiljø.pdf 166 KB
E3 - 0KA2002001 - Plan K.pdf 144 KB
E3 - 0KA2003001 - Plan K - gulvbehandling.pdf 141 KB
E3 - 0KA2008001 - Plan K - dørmiljø.pdf 144 KB
E3 - FLA2008001 - Skjema hybel.pdf 154 KB
E3 - TA2001001 - Utomhusplan.pdf 159 KB
E3 - TA2001002 - Riggplan.pdf 143 KB
E3 - TA2001003 - Situasjonsplan.pdf 189 KB
E3 - XA2004001 - Snitt AA og BB.pdf 148 KB
E3 - XA2006002 - Fasade vest og øst.pdf 387 KB
E3 - 01A2003001 - Plan 1 - gulvbehandling.pdf 201 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00