Konkurranse - C04678 - nytt kontorbygg Terningmoen - 100913

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
4/26/2024 8:43 AM (GMT+02:00)
5/6/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
4/29/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Harald Tørklep Harald Tørklep
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Bygging av nytt kontorbygg i Terningmoen leir.  

Oppdraget omfatter oppføring av nytt bygg med tilknyttet utomhus arealer og tilknytningn til eksisterende infrastruktur.   

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del I - Vedlegg 06 Kvalifikasjonskrav etisk handel.pdf 245 KB
Del II - Kontraktsbestemmelser NS 8407.pdf 1003 KB
Del III-A Oppdraget kontorbygg.pdf 282 KB
Del III-B1 SHA.pdf 236 KB
Del III-B1 SHA - vedlegg SHA-plan.pdf 257 KB
Del III-B1 SHA - vedlegg FIB01 - Terningmoen Kontorbygg - Fareidentifikasjon byggefase.pdf 95 KB
Del III-B1 SHA - vedlegg RR01- Terningmoen Kontorbygg - Restrisikorapport.pdf 104 KB
Del III-B2 Ytre miljø.pdf 88 KB
Del III-B2 Ytre miljø - vedlegg MOP - Terningmoen kontorbygg.pdf 202 KB
Del III-C1 FDVU-dokumentasjon.pdf 474 KB
Del III-C1 vedlegg - Krav til innmåling.pdf 961 KB
Del III-C2 Plan for Systematisk ferdigstillelse.pdf 398 KB
Del III-C3 BIM-manual.pdf 843 KB
Del III-C4 Gjennomføringsplan for BIM og digital samhandling.pdf 689 KB
Del III-D Administrative bestemmelser rena.pdf 903 KB
E1 - Del III - Funksjonsbeskrivelse Terningmoen kontorbygg - Prisoppstillingsskjema.docx 102 KB
E1 - Del III - Funksjonsbeskrivelse Terningmoen kontorbygg.pdf 1.86 MB
E2 - Vedlegg 01 - Terningmoen Kontorbygg - funksjonsbeskrivelse heis.pdf 138 KB
E2 - Vedlegg 02 - Kravspesifikasjon solcelleanlegg_Kontorbygg.pdf 231 KB
E2 - Vedlegg 03 - F-002_Terningmoen - Kontorbygg_brannkonsept_E04.pdf 1.31 MB
E2 - Vedlegg 04 - 52302787-RIA-01 Premissrapport akustikk.pdf 1.79 MB
E2 - Vedlegg 05 - Del+III-E2+Prosjekteringskrav+for+bygg+og+anlegg+i+Forsvarsbygg+NS8401-8405-8407+(2)+(2).pdf 1.05 MB
E2 - Vedlegg 06 - Geoteknisk rapport fra Multiconsult 2003.pdf 174 KB
E2 - Vedlegg 07 - Telemator-importmal.xlsm 115 KB
E2 - Vedlegg 08 - E2 vedlegg til funksjonsbeskrivelse - DAK-manual.pdf 786 KB
E2 - Vedlegg 09 - E2 Vedlegg til funksjonsbeskrivelse - Krav til branntegninger.pdf 766 KB
E2 - Vedlegg 10 - Veiledning om beregning av primærenergibehov i bygninger og energirammer for nesten nullenergibygninger.pdf 126 KB
E2 - Vedlegg 11 - Fagdokument+miljø.pdf 931 KB
E2 - Vedlegg 12 - Forsvarsbygg - TFM-merkeinstruks.pdf 157 KB
E2 - Vedlegg 13 - Kravspesifikasjon solcelleanlegg_Bygg 0099.pdf 236 KB
E2 - Vedlegg 14 - Visuell profil ØG.pdf 20.63 MB
E3 - Felles Tegningsliste_100913.pdf 42 KB
E3 - 0KA2002001E05 - Plan K.pdf 182 KB
E3 - 0KA2003001E02 - Plan K - gulvbehandling.pdf 154 KB
E3 - 0KA2003002E02 - Himlingsplan K.pdf 134 KB
E3 - 0KA2008001E02 - Plan K - dørmiljø.pdf 147 KB
E3 - 01A2003001E02 - Plan 1 - gulvbehandling.pdf 175 KB
E3 - 01A2003002E02 - Himlingsplan 1.pdf 164 KB
E3 - 01A2008001E02 - Plan 1 - dørmiljø.pdf 162 KB
E3 - 02A2002001E05 - Plan 2.pdf 189 KB
E3 - 02A2003001E02 - Plan 2 - gulvebehandling.pdf 159 KB
E3 - 02A2003002E02 - Himlingsplan 2.pdf 158 KB
E3 - 02A2008002E02 - Plan 2 - dørmiljø.pdf 148 KB
E3 - Bygg 99 - 0427010099-A600001_E_01.PDF 5.74 MB
E3 - Bygg 99 - 0427010099FLA200001_J_01.PDF 8.38 MB
E3 - Bygg 99 - 0427010099TA200001_B_01.PDF 2.32 MB
E3 - Bygg 99 - 0427010099TA200001_B_02.PDF 1.99 MB
E3 - Bygg 99 - 0427010099TA200001_B_03.PDF 2.27 MB
E3 - RIE - 0427016005E7591002E01 - Situasjonsplan elektro - Alternativ 1.pdf 196 KB
E3 - RIE - 0427016005E7591003E01 - Situasjonsplan elektro - Alternativ 2.pdf 221 KB
E3 - RIVA - 0247010006_Z731001E02.pdf 298 KB
E3 - RIVA - 0247010006_Z731002E02.pdf 461 KB
E3 - RIVA - 0247010006_Z737001E02.pdf 522 KB
E3 - RIVA - 0247010006_Z737002E02.pdf 480 KB
E3 - TA2001001E06 - Situasjonsplan.pdf 246 KB
E3 - TA2001002E06 - Utomhusplan.pdf 304 KB
E3 - TA2001003E04 - Riggplan.pdf 237 KB
E3 - XA2004001E05 - Snitt A.pdf 146 KB
E3 - XA2006001E07 - Fasade nord og øst.pdf 242 KB
E3 - XA2006002E07 - Fasade sør og vest.pdf 254 KB
E3 - XA2008001E06 - Perspektiv.pdf 472 KB
E3 - XA2008002E02 - Skjema - skur avfallsbeholdere.pdf 143 KB
E3 - XA2008003E02 - Dørmiljø - tegnforklaring.pdf 126 KB
E3 - XA2008004E01 - Skjema - kjøkken.pdf 144 KB
E3 - RIBr - 042701006AF2004001_E03.pdf 204 KB
E3 - RIBr - 042701006K1F2002001_E03.pdf 246 KB
E3 - RIBr - 04270100601F2002001_E04.pdf 287 KB
E3 - RIBr - 04270100602F2002001_E03.pdf 248 KB
E3 - XA2000001E07 - Tegningsliste.pdf 121 KB
E3 - 01A2002001E07 - Plan 1.pdf 214 KB
E3 - XA2004002E01 - Snitt B.pdf 146 KB
Del I - Innbydelse.docx 324 KB
Del I - Innbydelse.pdf 315 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00