C04712 - Tømmer- og stål-leveranse for gjennoppbygning av festningsresturanten på Akershus festning - 101037

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
3/6/2024 10:26 AM (GMT+01:00)
3/20/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Marit Helene Bryhn Marit Helene Bryhn
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Etter Festningen Restaurant i bygning 22 på Akershus Festning brant februar 2023, er det besluttet at bygget skal gjenoppbygges og driften skal videreføres.

Bygning 22 er en sentral del av fredet bygningsmasse på Akershus festning i Oslo. Opprinnelig oppført i 1836, som ensomt fengsel i enkel empirestil. Bestående da av en kvadratisk bygning med pyramidetak som inneholdt 4 celler i hver etasje samt varmekammer for luftoppvarming i 1. etasje og fire «Korsgange» i 2. etasje. Antakelig var arkitekten ingeniørkaptein Michael Smith Arentz. I 1862 ble det tatt i bruk som kjøkken for laboratoriene. I 1910 ble det ominnredet til verksted for Arsenalet med 3 rom i hver etasje, senket gulv i 1. etasje, ny skillevegg av mur og fjerning av innvendig trapp.
I 1915 ble bygget forlenget mot sørøst med gavlvegg som løftet taket i denne enden. Forlengelsen av bygget ble utført i samme stil som den opprinnelige bygningskroppen. 30 år senere ble bygget tatt i bruk til kontorer. I 1996 ble taket i delen fra 1915 omlagt og de innskårne loftsvinduene ble erstattet med vinduer i takflaten.

Bygningen ble i 2013 tatt i bruk som restaurant og har vært et viktig sted for publikum, samt at bygningens plassering gjør den svært synlig i bybildet.

Reetableringen omfatter gjenoppbygging av fredet bygningsmasse, slik at verneverdier ivaretas så langt som mulig og at restauranten kan gjenåpnes. Gjenoppbygging vil tilbakeføre bygget i sitt opprinnelige uttrykk, og gjøre den tilgjengelig for publikum igjen.

Denne anskaffelsen gjelder tømmer- og stålleveranse inn i prosjektet som en sidestilt entreprise i prosjektet.

Se konkurransegrunnlaget for ytterligere beskrivelse.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00