Koagulasjonsinstrument med instrumentavhengig forbruksmateriell og tilhørende reagenser for levering til Voss sjukehus, Helse Bergen HF

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
2/15/2024 9:30 AM (GMT+01:00)
3/14/2024 1:00 PM (GMT+01:00)
3/1/2024 5:00 PM (GMT+01:00)
3/11/2024 1:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Ina Hvidsten Ina Hvidsten
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er kjøp av 1 (ett) stk. koagulasjonsinstrument med instrumentavhengig forbruksmateriell og tilhørende reagenser for levering til Voss sjukehus, Helse Bergen HF. I tillegg ønskes det en rekke opsjoner. Se Bilag 2-Kravspesifikasjon og Bilag 1-Prisskjema for nærmere beskrivelse, samt øvrige dokumenter i Konkurransegrunnlaget. Til informasjon: konkurransen var avlyst, jf. forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 (anskaffelsesforskriften) [del II:] § 10-4 (1), avlysning ble meddelt ihht. § 10-4 (2). Konkurransen ble avlyst da alle de innleverte tilbudene har blitt vurdert av Helse Bergen HF til å overskride investeringsmidler tildelt denne anskaffelse, det vil si en betydelig kostnadsøkning i forhold til det som er budsjettert for anskaffelsen. Med dette lyses ut konkurransen på nytt.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00