Konkurranse C04424 - Drenering av rullebanen på Rygge militære flyplass - prosjekt 100723

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
3/6/2024 10:35 AM (GMT+01:00)
3/18/2024 2:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Marit Helene Bryhn Marit Helene Bryhn
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å fornye det eksisterende ledningsnettet for overvann inkl drensledninger langs rullebanen på Rygge flystasjon. Hensikten er å opprettholde den operative evnen til flystasjonen. Prosjektet inkluderer kartlegging og utbedring av eksisterende overvannsledninger og kummer, samt legging av nye drensledninger.

Kontrakten gjennomføres som en generalentreprise i henhold til NS 8405.

Se konkurransegrunnlaget for ytterligere detaljer. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00