Tilbudsfase: Udbud af rammeaftale om Cloud Platform Services til Københavns Kommune

Information

4/11/2024 12:17 PM (GMT+02:00)
4/29/2024 1:00 PM (GMT+02:00)
4/22/2024 1:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen
Rasmus Rahbek Rasmus Rahbek
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Short description

Udbud af rammeaftale om Cloud Services til Københavns Kommune.

Kundens vision er at lave en løbende transition af den nuværende driftsplatform til en public cloud platform, formentlig kombineret med en privat cloud. Det vil sige et Hybrid Cloud set-up. Dette vil sikre, at Kunden fremadrettet har den rette platform og det rette serviceudbud til at gennemføre en digital transformation og derved understøtte fremtidens scenarier og forretningsbehov.

Endvidere forventer Kunden, at en transition til Servicemodeller, som eksempelvis PaaS, vil give en anseelig besparelse i forhold til at drive virtuelle servere. I tråd med dette, ønsker Kunden også så vidt muligt at standardisere på SaaS og PaaS og kun benytte IaaS, hvor legacy Applikationer ikke kan transformeres. Kunden ønsker altså så vidt muligt at gøre brug af PaaS og SaaS, dog uden at skulle foretage større omskrivninger af Applikationer. IaaS vil stadig være en relevant og nødvendig leveranceform for Kunden.

Indenfor public cloud platforme søger Kunden derfor én cloud platform, der giver Kunden mulighed for:

  • at få adgang til et stort og bredt Servicekatalog
  • at opnå yderligere redundans i vores Applikationer
  • at opnå høj tilgængelighed
  • at mindske opgavebyrden for Kundens medarbejdere
  • at få et højt it-sikkerhedsniveau

Det forventes, at Kunden efter kontraktindgåelse vil operere i en Hybrid Cloud, hvor der vil foregå integration og kommunikation imellem Cloud Platformen, on-premises datacentre og 3. parts hosting / driftscentre, idet migrationen af Kundens Applikationer til Cloud Platformen vil ske løbende.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Prækvalifikationsfase: Rammeaftale om Cloud Platform Services til Københavns Kommune

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00