Installasjon av Varmepumpe - Madla - 302647

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
4/5/2024 3:37 PM (GMT+02:00)
4/24/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
4/16/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Bendik Årdal Lars Martinsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Installasjon av industrivarmepumpe, herunder sanering av eksisterende anlegg i militær leir på Madla.

Befaring blir avholdt den 03.04.2024 kl. 12:00. Påmelding sendes per e-post senest 48 timer før befaringstidspunktet. Se Del I for detaljer.

NB! Dagmulktbelagt overtakelsesfrist/frist sluttføring er tentativt Q3 2024. Endelig dato vil settes basert på avklaringer gjort på befaring. Dagmulktbelagt overtakelsesfrist/frist sluttføring er satt til 13.04.2024 basert på dialog på befaring.

Sikkerhetskrav: Utførende personell må kunne autoriseres til B (Begrenset).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00