Nevrokirurgiske implantater og forbruksmateriell til helseforetakene i Norge- del2

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
2/5/2024 11:57 AM (GMT+01:00)
2/23/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
2/16/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
2/23/2024 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Camilla Espeseth Myrvold Camilla Espeseth Myrvold
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Sykehusinnkjøp HF skal på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF) med underliggende helseforetak (HF) gjennomføre anskaffelse av Forbruksmateriell til nevrokirurgi del2. Delkontraktene som lyses ut ble avlyst i del1.


Anskaffelsen er kategorisert under Nasjonal kategori:

  • 1003000000 Kirurgiske produkter
  • 1003040000 Nevro og Craniomaxillofacial kirurgi (CMF)
  • 1003040300 Nevrokirurgiske implantater og forbruksmateriell

Anskaffelsen har følgende inndeling:

  1. CSF Drenasje 
  2. Forbruksmateriell 
  3. Nevromonitorering  
  4. Fagspesifikke instrumenter 

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransebestemmelser Nevrokirurgisk forbruksmateriell del 2.pdf 285 KB
Vedlegg 01 - Tilbudsbrev Nevrokirurgiske forbruksmateriell- del2.docx 41 KB
Vedlegg 02 Prisskjema Nevrokirurgiske forbruksmateriell -del2.xlsx 121 KB
Vedlegg 03 Kravspesifikasjon_nevrokirurgi forbruksmateriell del2.xlsx 90 KB
Vedlegg 04 Bilag 3 Endringsprotokoll.docx 56 KB
Vedlegg 04 Bilag 5.1 Kontraktskrav etisk handel.docx 67 KB
Vedlegg 04 Bilag 5.2 Kontraktskrav etisk handel (engelsk versjon).docx 68 KB
Vedlegg 04 Rammeavtale varekjøp Nevrokirurgiske forbruksmateriell del 2.docx 202 KB
Vedlegg 05 Bilag - Helse Midt-Norge - Samhandlingsavtale (2).pdf 124 KB
Vedlegg 05 Bilag - Helse Nord - Avtale om elektronisk samhandling (2).pdf 430 KB
Vedlegg 05 Bilag - Helse Nord - Leverandørinformasjon for elektronisk samhandling (1).pdf 319 KB
Vedlegg 05 Bilag - Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale (2).pdf 427 KB
Vedlegg 05 Bilag - Helse Vest - Avtale om elektronisk samhandling.pdf 433 KB
Vedlegg 06 Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud Nevro.docx 66 KB
Vedlegg 07 Forpliktelseserklæring.docx 62 KB
Vedlegg 08 Morselskapsgaranti.docx 38 KB
Vedlegg 09 Bankgaranti.docx 40 KB
Vedlegg 10 Europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier i helsevesenet.PDF 107 KB
Vedlegg 11 Miljøskjema (Flerspråklig) .xlsx 266 KB
Vedlegg 12 Informasjon om tilbyder Nevro.docx 61 KB
Vedlegg 13 Svarskjema erfaring Nevro.docx 62 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00