Udbud af Pleje- og Omsorgsvikarer til borgere med ekstraordinære behov

Information

4/9/2024 9:50 AM (GMT+02:00)
5/6/2024 9:00 AM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen
Anne Marie Lindegaard Rosendahl Anne Marie Lindegaard Rosendahl
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Short description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på pleje- og omsorgsvikarer til borgere med ekstraordinære behov. Udbuddet og den efterfølgende rammeaftale supplerer Københavns Kommunes eksisterende rammeaftale på pleje- og omsorgsvikarer.
Ved ekstraordinære behov forstås borgerne, der kan være udfordret både socialt, psykisk og fysisk, i form af ekstraordinære sindslidelser, traumer, dobbelt diagnoser, stofmisbrug og udadreagerende opførsel.
Grundet borgernes ekstraordinære behov, henvender udbuddet sig til vikarer, som har et højere kompetence- og erfaringsniveau.
Der er tale om både kort- og langtidsvikariater. Vikarerne kan indgå i en enheds normering, men vikarerne kan også allokeres en bestemt borger.
Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Udbud af Pleje- og omsorgsvikarer til borgere med ekstraordinære behov

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00