Delkontrakt 7 Radiologi

Information

2/6/2024 10:47 AM (GMT+01:00)
3/11/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
3/4/2024 11:59 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF
Lene Sævik Lene Sævik
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norway
994598759

Closing date has passed.

Short description

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behov for sakkyndige legespesialister innenfor spesialiteten Radiologi.

Det bemerkes spesielt at:
  • Legespesialisten skal være i aktiv klinisk praksis innenfor spesialiteten både ved avtaleinngåelse og gjennom hele avtaletiden. Med aktiv klinisk praksis menes at spesialisten yter helsehjelp til pasienter og er direkte involvert i behandlingen. Den aktive kliniske praksisen skal utgjøre minimum 20 prosent av et årsverk, regnet i snitt gjennom kalenderåret.
  • Legespesialisten skal inneha minst 6 års arbeidserfaring som godkjent spesialist.

Antatt behov er 90 timer per måned, dvs. 4-6 avtaler. Estimert oppstart er juni 2024. Avtalen er tidsubegrenset med gjensidig oppsigelsesadgang, men avtalen avsluttes automatisk idet legespesialisten fyller 75 år.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00