160080 PFAS-Miljøsanering Kjeller 2024 - Prekvalifisering - 2. gangs utlysning

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Restricted National
2/15/2024 1:32 PM (GMT+01:00)
2/23/2024 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Prekvalifisering.

Bakgrunn:
Kjeller flyplass ble etablert i 1912 og er en av verdens eldste aktive flyplasser. 90 % av eiendommen på 1 100 mål eies av Staten v/Forsvarsdepartementet. Forsvarsektoren skal på sikt avhende eiendommen, men fremtidig arealbruk er ikke besluttet. Forsvarsbygg har siden 2017 miljøkartlagt eiendommen, og påvist et område som trenger tiltak ift miljøsanering. Område 5 er forurenset av PFAS etter bruk som brannøvingsfelt (PFAS er benyttet i brannskum) og ligger over et avfallsdeponi. Nordlig del av området ble fylt ut rett etter krigen, mens sørlig del er fylt ut til utpå 60-tallet. PFAS-sanering er en prioritert oppgave i Forsvarsbygg, og saneringen på Kjeller er prioritert høyest i 2024. Dette bl.a. fordi forurensningen omkranser et vannsystem og har kort veg ut i miljøet.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: PFAS Miljøsanering Kjeller 2024 - 2. gangs utlysning

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00