Omløpsfotografering 2024

Information

3/4/2024 10:32 AM (GMT+01:00)
3/14/2024 9:00 AM (GMT+01:00)
3/8/2024 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK
Lise Rypdal Lise Rypdal
Kartverksveien 21, 3511 HØNEFOSS
Postboks 600 Sentrum

3507 HØNEFOSS
Norway
971040238

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder signalering, flyfotografering med aerotriangulering og ortofotoproduksjon for Omløpsfotografering 2024. Det ønskes tilbud på fotografering med digitalt kamera med GSD 25cm i gjennomsnittlig terrenghøyde. Det skal leveres Multi- og RGB-bilder.

Det bes om fotografering med lengdeoverlapp på 80 %, maks 85 %, min 75 %.
Ortofoto skal leveres med pikselstørrelse 25 cm.

Oppdragsgiver ønsker tilbud på flyfotografering med GNSS/INS av følgende oppdrag: 

Område 1: Innlandet SV 2024
Område 2: Innlandet NV 2024

Område 3: Møre 2024
Område 4: Finnmark 2024
Område 5: Varanger 2024

Oppdragsgiver vil inngå avtale med én leverandør per område. Det kan leveres tilbud på en eller flere av delkontraktene.

Sikkerhetsgradering:

De fem områdene er graderte - Konfidensielt
Det er en forutsetning for at kontrakt kan inngås at leverandøren har gyldig leverandørklarering fra NSM. Gyldig leverandørklarering må dokumenteres av valgt leverandør senest 21. mai 2024.

Opsjoner:

1. For samtlige fem områder: Opsjon på Cir-ortofoto
2. For område Finnmark 2024 og Varanger 2024: Ortofoto i grenseområdene

Opsjonene vil ikke være gjenstand for vurdering i forbindelse med tildelingskriteriene.

Bestilling av opsjon for hvert enkelt område vil avgjøres ved kontraktsinngåelse eller senest 31. august.

For nærmere beskrivelse av oppdraget, se kravspesifikasjonen under fanen "krav" i Mercellportalen til de enkelte delkontraktene, samt bilag 1 til kontrakten. Innholdet i kravspesifikasjonen er lik for samtlige fem delkontrakter. 

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
2024_område1 Innlandet SV 2024_22.sos 2 KB
2024_område2 Innlandet NV 2024_22.sos 2 KB
2024_område3 Møre 2024_22.sos 3 KB
2024_område4 Finnmark 2024_25.sos 12 KB
2024_område5 Varanger 2024_25.sos 42 KB
Tverrstripe presisering.pdf 161 KB
Vedlegg-2_Omløp_2024_Prosjektoversikt.pdf 1.40 MB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Konkurranse etter FOA Del I

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00