Kortlægning af havbunden i beskyttede havstrategiområder i 2024-2026

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
2/29/2024 12:45 PM (GMT+01:00)
3/20/2024 11:59 PM (GMT+01:00)
3/8/2024 11:59 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Gitte Almind Skou Gitte Almind Skou
Tolderlundsvej 5
Odense 5000
Denmark
25798376

Closing date has passed.

Short description

Den af udbuddet omfattede kontrakt vedrører kortlægning af havbunden i 2024-2026 i op til 15 nye beskyttede havstrategiområder, som er vedtaget med aftalen om Danmarks Havplan, og som er en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi II. De beskyttede havområder skal kortlægges for udbredelsen af substrattyper, habitatdirektivets naturtyper og de såkaldte overordnede habitattyper, der anvendes under havstrategidirektivet. Desuden kortlægges og beskrives artssammensætningen og diversiteten af flora og fauna på de forskellige havbundstyper. Resultaterne fra kortlægningen skal præsenteres i en samlet rapport.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag D - Kontraktudkast.pdf 327 KB
Bilag E - Konsortieerklæring.doc 56 KB
Bilag F - Støtteerklæring.docx 32 KB
Bilag G - Erklæring om persondataunderretning.docx 1.12 MB
Bilag 2 - Kravspecifikation.pdf 387 KB
Bilag 2a - GIS-filer med kortlægningsområderne.zip 165 KB
Bilag 2c - Udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder.pdf 3.40 MB
Bilag 2d - Overordnede habitattyper.pdf 506 KB
Bilag 2e - Danske naturtyper.pdf 2.78 MB
Bilag 2f - Teknisk anvisning - M19 Blødbundsfauna.pdf 315 KB
Bilag 2g - Datateknisk anvisning - DM05 Marin blødbundsfauna.pdf 1.03 MB
Bilag 2b - Eksisterende data.pdf 85 KB
Bilag B - Udbudsbetingelserne, version 2.pdf 1.06 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00