Konkurranse C04175 - Renseanlegg Akkasæter - 100975

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
2/20/2024 1:28 PM (GMT+01:00)
3/6/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
2/28/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Sveinung Omdal Tveito Sveinung Omdal Tveito
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

FD har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å bygge et nytt forlegningsområde (Akkasæter) for innkvartering av personell ifm øvingsaktivitet i Blåtind skytefelt.

Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på oppføring av nytt, komplett avløpsrenseanlegg, sandfilteranlegg, ledningsanlegg og anlegg for diffust utslipp til Mårelva på Akkasæter ved Blåtind skytefelt.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del I - Innbydelse - Konkurranse C04175 - Renseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 485 KB
Del I Vedlegg 6 - Prisskjema - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.docx 25 KB
Del I Vedlegg 7 - Tabell oppgaveforståelse gjennomføring - Konkurranse C04175 - Renseanlegg Akkasæter - 100975.docx 64 KB
Del I Vedlegg 8 - Mal relevante referanseoppdrag - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.xlsx 25 KB
Del I vedlegg 9 - CV-mal - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.docx 86 KB
Del II - Kontraktsbestemmelser NS 8407 - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 1005 KB
Del III-A - Oppdraget - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 319 KB
Del III-B1 - SHA - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 232 KB
Del III-B1 Vedlegg 1 - SHA-plan - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 1.44 MB
Del III-B2 - Ytre miljø - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 85 KB
Del III-B2 Vedlegg 1 - MOP - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 147 KB
Del III-C1 - FDVU-dokumentasjon - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 426 KB
Del III-C1 Vedlegg 1 - Krav til innmåling - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 962 KB
Del III-C2 - Plan for systematisk ferdigstillelse - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 574 KB
Del III-D - Administrative bestemmelser - Konkurranse C04175 – Avløpsrenseanlegg Akkasæter – 100975.pdf 897 KB
Del III-E1 - Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg NS 8407.pdf 1.05 MB
Del III-E2 - Funksjonsbeskrivelse - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 741 KB
Del III-E2 Vedlegg 2 - Prissammenstillingskjema - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 151 KB
Del III-E2 Vedlegg 2 - Prissammenstillingskjema - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.xlsx 17 KB
Del III-E2 Vedlegg 3 - Geoteknisk rapport - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 2.75 MB
Del III-E2 Vedlegg 4 - Ytelsesgaranti - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 403 KB
Del III-E2 Vedlegg 5 - Tegninger - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 4.81 MB
Del III-E2 Vedlegg 6 - Restrisikorapport - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 105 KB
Del III-E2 Vedlegg 7 - Brannteknisk notat - Konkurranse C04175 - Avløpsrenseanlegg Akkasæter - 100975.pdf 216 KB
Del III-E3 - Ytelsesbeskrivelser NS 8407.pdf 119 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00