Konkurrenceudsættelse Analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet

Information

101 - Goods and services
11/20/2023 11:02 PM (GMT+01:00)
12/15/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
12/4/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Nordisk Ministerråd - Sekretariatet Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Christian Søndergaard Christensen Christian Søndergaard Christensen
Ved Stranden 18
1061 København K
Denmark
43041916

Short description

Opgave: Udfærdigelse af analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet med anbefalinger.  

Formål: Analysen skal danne grundlag for fortsatte drøftelser på politisk niveau om et eventuelt udvidet nordisk transportsamarbejde, som på sigt vil kunne bidrage til en øget integration af de nordiske lande. Analysen skal bidrage med et overblik over eksisterende strukturer for samarbejde. Såfremt analysen peger på et behov for det, skal der i rapporten om analysen gives forslag til konkrete løsninger, der vil kunne styrke dialogen til gavn for arbejdet Nordisk Ministerråds Vision 2030 om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region 2030.

Nærmere opgavebeskrivelse: Analysen skal for det første redegøre for eksisterende samarbejder på transportområdet i Norden regionalt, nationalt, bilateralt og i andre relevante fora, herunder EU-samarbejdet.
For det andet skal analysen, i tråd med formålsbeskrivelsen, foreslå konkrete tiltag, der vil kunne bidrage til at styrke det nordiske samarbejde på transportområdet. Analysen forventes at tage  udgangspunkt i de eksisterende rapporter på området, der er lavet i løbet af de seneste år.
En central del af analyseopgaven er at inddrage relevante aktører på transportområdet, herunder statslige, regionale og kommunale myndigheder samt private aktører, for at sikre bred forankring af analysens konklusioner.

Sprog: Tilbud kan afgives på dansk, engelsk, norsk eller svensk sprog. 

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Annonceringsbetingelser Analyse af forudsætninger for evt. udvidet nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet.pdf 310 KB
Kontraktudkast Analyse af forudsætninger for evt. udvidet nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet.pdf 117 KB
Bilag 3 om Konsulentens forpligtelser vedr. samfundsansvar Aftale om analyse af forudsætninger for transport- og infrastruktursamarbejde.pdf 92 KB
Tro- og loveerklæring om udelukkelsesgrunde Analyse af evt. udvidet transport- og infrastruktursamarbejde.pdf 66 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00