TY-23-08 Dynamisk innkjøpsordning BPA

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
11/21/2023 10:17 AM (GMT+01:00)
12/30/2033 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

ABAKUS AS ABAKUS AS
Bjarne Skarpmo Bjarne Skarpmo
Postboks 128
Engerdalsveien 1809

2440 ENGERDAL
Norway
983335543

Short description

Tynset kommune ønsker å etablere en dynamisk innkjøpsordning for kjøp av BPA-tjenester.


Formålet med ordningen er å legge til rette for at brukere av brukerstyrt personlig assistanse skal få en reell valgmulighet i henhold til hvilke leverandører de ønsker skal utføre tjenestene (brukervalg). Samtidig skal ordningen bidra til å sikre at brukerne får den hjelpen de har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven og etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00