Tilbudsfase for udbud af beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte

Information

2/21/2024 10:51 AM (GMT+01:00)
3/11/2024 1:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Binevs Celik Anne-Sofie Mayerhofer
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Tender is cancelled

Short description

Anskaffelse af aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt LAB) kapitel 14, § 91 – Øvrig vejledning og opkvalificering samt kapitel 26 – Mentorstøtte for borgere, der er omfattet af LAB.
 
Kontraktperiode: 01.07.24-30.06.28. 

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Prækvalifikation for udbud af beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 1 - Vejledning til afgivelse af ansøgning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud .pdf 140 KB
Bilag 1.1 - Ansøgningsskema for udbudsområde 1 - Beskæftigelsesindsatser for udsatte borgere over 30 år.pdf 164 KB
Bilag 1.2 - Ansøgningsskema for udbudsområde 2 - Beskæftigelsesindsats for sygemeldte.pdf 164 KB
Bilag A.1 - kravspecifikation for udbudsområdet Udsatte borgere og 30 og fleksjobvisiterede.pdf 515 KB
Bilag A.1.1 dokumentationskrav til indsatsen på udbudsområde 1.pdf 79 KB
Bilag A.2 - Kravspecifikation for udbudsområdet sygemeldte borgere.pdf 527 KB
Bilag A.2.1 - dokumentationskrav til indsatsen for udbudsområde 2.pdf 108 KB
Bilag B.1 - Målgruppebeskrivelse ift. indsatsen på udbudsområde 1.pdf 282 KB
Bilag B.2 - Målgruppebeskrivelse ift. indsatsen på udbudsområde 2.pdf 183 KB
Bilag E - Administrative krav.pdf 321 KB
Bilag F - Krav til leveringssted.pdf 54 KB
Bilag G - Samarbejdsorganisation.pdf 236 KB
Bilag H - Kontrol og tilsyn.pdf 80 KB
Bilag H.1 - Retningslinjer for indberetning af data om aktivitetstimer.pdf 145 KB
Bilag I - Autorisationsoplysninger og Leverandøroplysninger til IT-systemer.pdf 71 KB
Bilag J - Klausuler.pdf 269 KB
Bilag K - Egenerklæring vedrørende Leverandørens tilhørsforhold til russiske enheder.pdf 60 KB
Bilag L - Databehandleraftale.pdf 363 KB
Bilag L.1 - Ledelseserklæring og spørgeskema til tilsyn.pdf 208 KB
Bilag M - Tavshedspligtserklæring.pdf 69 KB
Bilag N - Samtykkeerklæring til SMS og_eller e-mail.pdf 60 KB
Bilag O - Oplysningsskema om underleverandører.pdf 61 KB
Bilag P - Erklæring om erhvervsansvarsforsikring .pdf 43 KB
Bilag Q - Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse .pdf 50 KB
Bilag R - Erklæring om Ansøgerens økonomiske og finansielle formåen.pdf 53 KB
Bilag V - Kontrakt.pdf 310 KB
Bilag 1.1 - Ansøgningsskema for udbudsområde 1 - Beskæftigelsesindsatser for udsatte borgere over 30 år.DOCX 401 KB
Bilag 1.2 - Ansøgningsskema for udbudsområde 2 - Beskæftigelsesindsats for sygemeldte.DOCX 401 KB
Bilag I - Autorisationsoplysninger og Leverandøroplysninger til IT-systemer.DOCX 29 KB
Bilag K - Egenerklæring vedrørende Leverandørens tilhørsforhold til russiske enheder.docx 34 KB
Bilag M - Tavshedspligtserklæring.docx 27 KB
Bilag N - Samtykkeerklæring til SMS og_eller e-mail.docx 28 KB
Bilag O - Oplysningsskema om underleverandører.docx 27 KB
Bilag P - Erklæring om erhvervsansvarsforsikring .DOCX 29 KB
Bilag Q - Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte.docx 28 KB
Bilag R - Erklæring om Ansøgerens økonomiske og finansielle formåen.docx 28 KB
Bilag S - Udbudsbetingelser.pdf 556 KB
Bilag C.1 - Betalings- og faktureringsbetingelser ift. indsatsen på udbudsområde 1 .pdf 450 KB
Bilag C.2 - Betalings- og faktureringsbetingelser ift. indsatsen på udbudsområde 2.pdf 207 KB
Bilag D.0.1. - Vejledning til afgivelse af løsningsbeskrivelse bilag D.1 .pdf 126 KB
Bilag D.0.2. - Vejledning til afgivelse af løsningsbeskrivelse bilag D.2.pdf 122 KB
Bilag D.1. Løsningsbeskrivelse - Udsatte.docx 44 KB
Bilag D.2 - Løsningsbeskrivelse sygemeldte.docx 42 KB
Bilag D.1. Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse for udbudsområde 1.pdf 206 KB
Bilag D.2 - Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse for udbudsområde 2.pdf 198 KB
Bilag T - Rettelsesblade, supplerende oplysninger samt spørgsmål svar.pdf 306 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00