Totalrådgiveropgave for omorganisering i Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse i Bornholms Regionskommune.

Information

12/22/2023 7:15 AM (GMT+01:00)
2/13/2024 2:00 PM (GMT+01:00)
1/29/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
1/17/2024 7:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
Mette Rasch Pedersen Mette Rasch Pedersen
Ullasvej 23
3700 Rønne
Denmark
26696348

Tender is cancelled

Short description

I udregningsperioden vil det være muligt for de bydende at besigtige de eksisterende bygninger, for ved selvsyn at danne sig et overblik over opgavens omfang og kompleksitet.
Der vil være fællesbesigtigelse jf. udbudstidsplanen.
I forbindelse med fællesbesigtigelsen kan der ikke besvares spørgsmål fra de bydende. Alle spørgsmål skal fremsættes via Mercell – og svar vil ligeledes blive angivet på denne platform.
 Forud for besigtigelsen bedes tilbudsgiverne kontakte bygherrens kontaktperson, med henblik på at oplyse antal personer der deltager i besigtigelsen.

I forbindelse med at totalrådgiveren skal udarbejde projekt for de enkelte opgaver, skal det bemærkes at der skal udføres særskilte projekter for de enkelte lokationer – 6 i alt.
Der skal således udføres særskilt programmering, forslag, projektering, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt for hvet af de 6 projekter. Der skal udføres 6 udbud – et for hvert projekt.  Hvert projekt skal forventes udbudt som fagentreprise.

Da der gives en samlet bevilling gældende for alle 6 projekter, skal projekterne udbydes i EU udbud, uagtet de enkelte projekter ligger under tærskelværdien for EU udbud.
Der skal udføres 6 udbud – et for hvert projekt. Da det forventes at udbuddet vil ske på én gang eller af 2 omgange, kan de gennemføres som 1 eller 2 EU udbud, hvor det så er delprojekter der udbydes.  Hvert delprojekt/lokation skal være et særskilt projekt som omhandler en specifik lokation.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Prækvalifikation i forbindelse med totalrådgiveropgave for omorganisering i Center Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse, BRK - 2023

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Hoveddokument D.Tilbudsliste og tilbudsbesvarelse. 2023-1015.docx 265 KB
Hoveddokument G. Oversigt over udbudsmateriale 2023-1015.pdf 238 KB
Bilag 2 .Evalueringsskema - eksempel 2023-1015.xls 38 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00