Evaluering av forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelse

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
9/7/2023 8:12 AM (GMT+02:00)
10/10/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
9/27/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Kulturdirektoratet Kulturdirektoratet
Ida Romstad Ida Romstad
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norway
971527412

Short description

På vegne av Kulturrådet lyser Kulturdirektoratet nå ut en evaluering av forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser.

Evalueringen skal fremskaffe innsikt i Kulturrådets forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser. Formålet med evalueringen er å samle og analysere erfaringene som er gjort i den perioden forsøksordningen har fungert, fremskaffe innsikt i ordningens effekter og måloppnåelse, vurdere om ordningen virker etter hensiktene, og om effektene av ordningen er i tråd med innsatsen som legges ned i arbeidet med den. Evalueringen må derfor ta i betraktning både hvilken kontekst ordningen springer ut av, hvilke utfordringer den er ment å løse, hvordan den har blitt utviklet og iverksatt, hvordan den er innrettet, hvordan den erfares og vurderes av aspiranter og arbeidsgivere, og hva som er resultatene så langt.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00