Transporttjenester pasientprøver, prøvetakingsutstyr, legemiddel, internpost, mat og forbruksvarer til Helse Vest RHF

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/27/2023 2:47 PM (GMT+02:00)
10/11/2023 8:00 AM (GMT+02:00)
9/27/2023 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Torill Helen Sandven Torill Helen Sandven
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er å inngå avtale(r) om transporttjenester på vei til Helse Fonna, Helse Førde, Helse Bergen og Sykehusapoteka Vest. Anskaffelsen er delt i 8 delkontrakter. Oppdragsgiver ønsker å reservere delkontrakt kontrakt 1-4 (se punkt 1.5 i konkurransebestemmelsene) for virksomheter som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet, se anskaffelsesforskriften § 16-9. Konkurransens samlede estimerte verdi er 54 870 000 ekskl. mva. Konkurransens samlede maksimal verdi er NOK 65 844 000. Oppgitt omfang er et estimat for informasjon til tilbyder, og er ikke bindende for fremtidig avtalevolum. Se Bilag 2 - Kravspesifikasjon, Bilag 1 - Prisskjema  og Bilag 4-9 for nærmere beskrivelse.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Avtale om elektronisk samhandling vest.docx 80 KB
Bilag 1 c Prisskjema Sjukehusapoteket delkontrakt 3, 4, 5 og 6.xlsx 53 KB
Bilag 2 b Kravspesifikasjon - Helse Førde.xlsx 43 KB
Bilag 2 c Kravspesifikasjon Helse Bergen.xlsx 40 KB
Bilag 3 E-fakturaadresser.xlsx 22 KB
Bilag 4 Oppdragbeskrivelse Helse Fonna.docx 26 KB
Bilag 5 Oppdragsbeskrivelse Sykehusapoteka sykehusekspedisjon Haugesund.docx 24 KB
Bilag 6 Oppdragsbeskrivelse Helse Førde.docx 31 KB
Bilag 8 Oppgaver for sjåfører i hentetjenesten Helse Bergen.docx 41 KB
Bilag 10 Endringsprotokoll.docx 65 KB
Bilag 11 Egenrapporteringsskjema akrim og sosial dumping.docx 78 KB
Bilag 12 Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 78 KB
Bilag 13 Personvernerklæring.docx 65 KB
Bilag 14 Forpliktelseserklæring.docx 66 KB
Bilag 15 Morselskapsgaranti.docx 54 KB
Konkurransebestemmelser åpen anbudskonkurranse del I og del III.docx 182 KB
Vedlegg 1 Tilbudsbrev.docx 60 KB
Rammeavtale.docx 180 KB
Vedlegg 2 Informasjon om tilbyder.docx 74 KB
Vedlegg 3 Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 69 KB
Vedlegg 5 - Svarskjema referanser.docx 35 KB
Bilag 7 Transportruter Helse Førde.xlsx 38 KB
Bilag 1 a Prisskjema Helse Fonna delkontrakt 1 Stord.xlsx 57 KB
Bilag 2 a Kravspesifikasjon - Helse Fonna og Sykehusapoteka.xlsx 44 KB
Bilag 1 b Prisskjema Helse Fonna delkontrakt 2 Haugesund.xlsx 65 KB
Bilag 1 d Prisskjema Helse Førde.xlsx 47 KB
Bilag 1 e Prisskjema Helse Bergen.xlsx 62 KB
Bilag 9 Henteruter Helse Bergen.docx 84 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00