Fornyet genudbud af graffitibekæmpelse i SYD

Information

02 - Contract notice
Open procedure
8/27/2023 11:00 AM (GMT+02:00)
9/27/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
9/21/2023 11:55 AM (GMT+02:00)
9/27/2023 11:00 AM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen
Dorthe A Dornonville de la Cour Dorthe A Dornonville de la Cour
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Closing date has passed.

Short description

Ved nærværende fornyede genudbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en abonnementsordning for afrensning af graffiti på kommunens Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr, der er beliggende i område SYD (afgrænset i kortbilag i Kravspecifikation ).

Abonnement omfatter at leverandøren løbende skal foretage besigtigelser af Ordregivers bygningsstrukturer og byudstyr i området og når der konstateres graffiti, klistermærker eller plakater, skal der foretages en afrensning, efter de beskrivelser der er for dette (i kravspecifikation bilag B). Ofte vil der tillige skulle etableres offerlag efter afrensning.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag B).

Ændringer i forhold til tidligere er i materialet markeret med rød farve.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag H 2. Retningslinje om rygning i TMF.docx 15 KB
Bilag G. Anfordringsgaranti.docx 31 KB
Bilag D1 - Konsortieerklæring.docx 49 KB
Bilag D2 - Støtteerklæring.docx 48 KB
Bilag E - Egenerklæring.docx 40 KB
Bilag N statistik for afrensning 2022.pdf 210 KB
Bilag H1. Retningslinje om indtagelse af alkohol og rusmidler.pdf 32 KB
Bilag M - Billedbilag over anlæg ( broer, tunneller m.v.) inkl. kort.pdf 728 KB
Bilag O. Udbud af graffitirenhold 2023 .oversigtskort A4.pdf 4.71 MB
Bilag J - Eksempler på byudstyr og elførende byudstyr.docx 52.09 MB
Bilag K - Billedbilag Monumenter.docx 4.78 MB
Bilag L- Billedbilag Toiletter B.docx 2.04 MB
Bilag A. Kontrakt med tilhørende bilag korrektur.docx 401 KB
Bilag I - Lister Vesterbro-Kgs. Enghave Valby Amager Øst Amager Vest 2 (1).xlsx 144 KB
Bilag F. Liste over køretøjer (1).docx 35 KB
Bilag C - nyt tilbudsliste.xlsx 61 KB
Bilag B. Kravspecifikation.docx 5.27 MB
Bilag 0. Udbudsbetingelser.docx 553 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00