TY-23-06 Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av barnevernstjenester

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
8/28/2023 1:51 PM (GMT+02:00)
8/31/2033 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

ABAKUS AS ABAKUS AS
Thorstein Olsen Thorstein Olsen
Postboks 128
Engerdalsveien 1809

2440 ENGERDAL
Norway
983335543

Short description

Tynset kommune ønsker å etablere en dynamisk innkjøpsordning for kjøp av tjenester knyttet til den kommunale barnevernstjenesten.

Kommunen klarer pr. nå å dekke de behov kommunenes innbyggere har for barnevernstjenester, men ønsker å være i forkant med en dynamisk innkjøpsordning for å stille bedre rustet hvis barnevernstjenesten skulle oppleve behov for økt kapasitet innenfor saksbehandling og tiltak.

Det settes ingen spesifikke minimumskrav for deltakelse i innkjøpsordningen, men som utgangspunkt vil det være et krav at utførende av tjenester, som f.eks. saksbehandler, har minimum bachelor som barnevernspedagog/sosionom, og flere års praksis fra saksbehandling i kommunalt barnevern.

For tiltakspersoner vil kravene vurderes for hvert enkelt tilfelle.

Eventuelle minimumskrav vil fremsettes i tilbudsinvitasjonen når behovet melder seg.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00