Prekvalifisering - Leie modulbygg - Kontorer - Rigg E

Information

17 - Contract notice for contracts in the field of defence and security
Negotiated procedure
9/25/2023 12:22 PM (GMT+02:00)
10/9/2023 9:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Linda Merethe Waage Linda Merethe Waage
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg ønsker å leie inn modulbygg for å dekke behov for ca. 60 midlertidige kontorplasser inkl. møterom, garderober m.m., på Evenes flystasjon.

Brakkeriggen skal være ny og må minimum tilfredsstille kravene i TEK17, arbeidsmiljøloven og andre gjeldende lov- og forskriftskrav for brakkerigger.  

Kontorplasser bli å regne som faste arbeidsplasser, og skal utstyres i henhold til lovmessige krav.
Leiekontrakten inngås med varighet på inntil 5 år, med mulighet for kjøp.

Ønskes levert så snart som mulig.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00