C01148 - Generalentreprise - Adm.bygg - Setermoen - 100386

Information

52 - Contract notice
Open national
10/10/2023 10:16 AM (GMT+02:00)
10/25/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
10/23/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Thomas Ogne Thomas Ogne
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Det skal oppføres nytt adm.bygg med grunnflate på ca. 215 m2, i to etasjer. Byggets totale areal er ca. 430 m2. I bygget er det garasje med porter. I tilknytning til bygget skal det opparbeides asfalterte areal, gangveier og plass for utendørs reservekraftsgenerator i container.  Det skal graves grøfter for tilførsler til bl.a. utebelysning, reservekraftsgenerator, elektro, fjernvarme og VA. Parkeringsplass for 4 biler med uttak for motorvarmere og det skal forberedes for elbil-lading. Utomhus-belysning skal etableres. Se konkurransegrunnlag for beskrivelse.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
1 ARK - Tilbudstegninger.zip 4.43 MB
2 RIB - Tilbudstegninger.zip 1.63 MB
3 RIV - Systemskjema.zip 678 KB
3 RIV - Tilbudstegninger.zip 1.19 MB
4 RIE Elkraft - Systemskjema.zip 3.83 MB
4 RIE Elkraft - Tilbudstegninger.zip 3.10 MB
5 RIE Automasjon - Tilbudstegninger (1).zip 363 KB
5 RIE Ekom - Systemskjema.zip 105 KB
5 RIE Ekom - Tilbudstegninger.zip 2.66 MB
7 RIVA - Tilbudstegninger.zip 316 KB
7 RIVEG - Tilbudstegninger.zip 143 KB
9 RIBr - Branntegninger.zip 628 KB
100386 SET_Samlemodell(1).smc 8.89 MB
Del I - Innbydelse - tilbudskonkurranse.pdf 465 KB
Del II - Kontraktsbestemmelser NS8405.pdf 801 KB
Del III-A Oppdraget.pdf 414 KB
Del III-B1 SHA.pdf 273 KB
Del III-B1 Vedlegg 1 SHA Plan.pdf 265 KB
Del III-B1 Vedlegg 2 HMS og SHA i Forsvarsbygg. Håndbok for ansatte og entreprenører.pdf 3.37 MB
Del III-B2 Vedlegg 1 - MOP.pdf 673 KB
Del III-B2 Ytre miljø.pdf 88 KB
Del III-C1 FDV-dokumentasjon.pdf 400 KB
Del III-C1 Vedlegg 1 - Krav til innmåling.pdf 965 KB
Del III-C2 Plan for Systematisk ferdigstillelse.pdf 480 KB
Del III-D Administrative bestemmelser.pdf 913 KB
Del III-E2 Vedlegg - Akustikknotat - Lydplan Plan 1.pdf 643 KB
Del III-E2 Vedlegg - Akustikknotat - Lydplan plan 2.pdf 776 KB
Del III-E2 vedlegg - Akustikknotat.pdf 349 KB
Del III-E2 Vedlegg - Brannkonsept_rev01_A.pdf 411 KB
Del III-E2 Vedlegg - Bygningsautomasjonssystemer Post 360-Systembilder og funksjonsbeskrivelse.pdf 1.88 MB
Del III-E2 Vedlegg - Bygningsautomasjonssytemer Post 320-Systembilder og funksjonsbeskrivelse.pdf 965 KB
Del III-E2 Vedlegg - Datarapport grunnundersøkingar.pdf 3.42 MB
Del III-E2 Vedlegg - Geoteknisk forutsetningsrapport Setermoen.pdf 930 KB
Del III-E2 Vedlegg - Lysberegninger - Sammenfattende rapport.pdf 3.98 MB
Del III-E2 Vedlegg - Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg.pdf 1.37 MB
Del III-E2 Vedlegg - Retningslinjer for IKT-kabelinfrastruktur i bygg.pdf 2.58 MB
E2001001E01 Riggplan (1).pdf 208 KB
Opsjon reservekraftsaggregat (4).zip 466 KB
Samlebeskrivelse - alle fag.zip 4.37 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00