SO-23-04 Kopi- og multifunksjonsmaskiner

Information

02 - Contract notice
Open procedure
6/9/2023 12:41 PM (GMT+02:00)
6/16/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
6/8/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

ABAKUS AS ABAKUS AS
Thorstein Olsen Thorstein Olsen
Postboks 128
Engerdalsveien 1809

2440 ENGERDAL
Norway
983335543

Short description

Oppdragsgiver skal inngå rammeavtale for følgende produkter og tjenester:
  • Kjøp og leie av multifunksjonsmaskiner, både svart/hvitt og fargemaskiner.
  • Vedlikehold / service på multifunksjonsmaskiner. Dersom oppdragsgiver ber om det er det ønskelig at valgt leverandør også yter servicetjenester knyttet til oppdragsgivers eksisterende maskinpark.

Et viktig mål for anskaffelsen er å dekke behovet for denne typen produkter og tjenester på en økonomisk fordelaktig måte som bidrar til lavere miljøbelastning. Målet søkes oppnådd ved blant annet å identifisere dokumentflyten i større berørte prosesser i kommunene og effektivisere disse ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi og kompetanse i markedet for denne typen produkter og tjenester.

Det forventes at valgt leverandør bidrar med sin kompetanse og samarbeider med fokus på å oppnå oppdragsgivers målsettinger.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00