Anestesiapparater til Helse Stavanger HF - Ny utlysning - Tilbudsfase

Information

5/13/2023 10:05 PM (GMT+02:00)
8/17/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
8/7/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kathrine Lejon Skjold Kathrine Lejon Skjold
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Det skal inngås rammeavtale for kjøp av gulvstående anestesiapparater til Helse Stavanger HF samt rammeavtale for kjøp av utstyrsavhengig forbruksmateriell. Anestesiapparatene skal brukes til operasjoner og prosedyrer der det gis anestesi ved Helse Stavanger HF.

Det skal tilbys opsjon på service, jf. Bilag 5 - Oversikt over servicenivåer, og servicekurs. Det ønskes også opsjon på relevante slitedeler/reservedeler og låneutstyr. Opsjonene skal gjelde så lenge utstyret er i bruk.

Omfanget av Rammeavtale utstyr er estimert til 48 anestesiapparater. Omfanget av Rammeavtale utstyrsavhengig forbruksmateriell er nødvendig utstyrsavhengig forbruksmateriell for å dekke et estimat på 25.000 anestesier per år. Oppgitt omfang er et estimat for informasjon til tilbyder og er ikke bindende for fremtidig avtalevolum. Maksimalt omfang er estimert omfang + 30 % for begge rammeavtalene.

Se konkurransegrunnlaget for mer informasjon. Siden forrige utlysning er det gjort endringer i dokumentene Konkurransebestemmelser, Bilag 1 - Prisskjema og Bilag 2 - Kravspesifikasjon. Øvrige dokumenter er uendret.

På grunn av ferieavvikling vil det ikke bli besvart spørsmål i perioden fra 6. juli til 6. august 2023. Spørsmål i denne perioden vil bli besvart i uke 31. Vi oppfordrer til å stille spørsmål tidligst mulig. 

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Anestesiapparater til Helse Stavanger HF - Ny utlysning - Kvalifikasjonsfase

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00