Utvendig vask av vinduer for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Information

52 - Contract notice
Open national
3/30/2023 10:14 AM (GMT+02:00)
4/21/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
4/14/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
4/21/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Helle Willassen Steen Helle Willassen Steen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ønsker å innby interesserte leverandører til å inngi tilbud på utvendig vask av vinduer (inkl. utvendige persienner). Det skal inngås rammeavtale med én leverandør pr. delkontrakt. For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget. 

Estimert årlig verdi er NOK 385.000,- eks. mva og samlet maksimalverdi forutsatt avtaleperiode på 2+1+1 år (totalt 4 år) er NOK 2.000.000 eks. mva. Det gjøres oppmerksom på at estimatet av eventuell opsjon er lagt inn i totalen nevnt over.

De estimerte verdiene og volumene i konkurransedokumentene er ikke bindende for oppdragsgiver, og kunden er ikke forpliktet til å kjøpe et bestemt volum innenfor de enkelte områdene i avtaleperioden.

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring. Hvis det ikke blir påmelding avlyses befaringen. Påmelding via Mercell innen; 13.03.2023.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00