Dynamisk innkjøpsordning for leasing og kjøp av kjøretøy til kommunene i Kongsvingerregionen 2023 - 2033

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
3/11/2023 8:21 AM (GMT+01:00)
5/2/2033 11:59 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Kongsvinger Kommune Kongsvinger Kommune
Yury Yarkov Yury Yarkov
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Norway
944117784

Short description

Oppdragsgiver ønsker å etablere en dynamisk innkjøpsordning som skal bidra til å dekke behovet for kontinuerlig person- og varetransport i tjenesteøyemed.

Søknadsfristen settes til 17.04.2023. De mottatte søknadene vil bli behandlet fortløpende. Etter søknadsfristens utløp kan oppdragsgiver invitere de kvalifiserte leverandørene til å inngi tilbud med en minimumsfrist på 10 dager. Nye leverandører kan når som helst søke om å bli tatt opp i ordningen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00