Konkurranse på E5453 DV elektro Finnmark 2023-2028

Information

02 - Contract notice
Open procedure
3/1/2023 9:00 AM (GMT+01:00)
3/22/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
3/14/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Thor Erik Koppen Thor Erik Koppen
Postboks 701
9815 VADSØ
Norway
922420866

Closing date has passed.

Short description

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med faglig kompetanse samt teknisk og økonomisk grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten.
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, medfunksjonsansvar for noen av oppgavene, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Finnmark.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
E5453-A0-Forside_Innholdsliste.pdf 90 KB
E5453-A1-Dokumentliste.pdf 130 KB
E5453-A2-Innbydelse_til_anbudskonkurranse.pdf 99 KB
E5453-A3-Orientering_om_prosjektet.pdf 211 KB
E5453-B1-Konkurranseregler.pdf 228 KB
E5453-B3-Gjennomfoering_av_konkurranse_og_valg_av_tilbud-anbudskonkurranse.pdf 182 KB
E5453-C1-Alminnelige_kontraktsbestemmelser.pdf 70 KB
E5453-C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser.pdf 355 KB
E5453-C3-Spesielle_kontraktsbestemmelser.pdf 470 KB
E5453-C4-Avtaledokument..pdf 110 KB
E5453-D2-H-SHA-plan DV Elektro E5453 Finnmark 2023-2028.pdf 572 KB
E5453-D2-I00-Innholdsliste.pdf 116 KB
E5453-D2-IC0843a-Hærverk.pdf 145 KB
E5453-D2-IC1510-Skader på objekter påført av motorvogn.pdf 169 KB
E5453-D2-ID0a-Internkontroll-elektriske-anlegg.pdf 237 KB
E5453-D2-ID0b-Maaletabell.pdf 74 KB
E5453-D2-ID-76-2222-Servicerapport Variable LED- og fiberoptiske skilt.pdf 260 KB
E5453-D2-ID76-82225-Servicerapport Rødt stoppblinksignal og gult blinksignal.pdf 159 KB
E5453-D2-ID78-5-4 Avstengning og oppstartsguide Selvika.pdf 720 KB
E5453-D2-ID88-A11-Utstyr på ferjekai.ods 8 KB
E5453-D2-ID88-A12-Kontrollskjema ferjekai.pdf 538 KB
E5453-D2-ID76832-Renhold_kontroll_vedlikeholdavvrstasjoner-20211005.pdf 1.54 MB
E5453-D2-ID76841a-Induktive sløyfer.pdf 453 KB
E5453-D2-ID82223-Kontrollskjema Bom.pdf 178 KB
E5453-D2-K-Kvalitetssystem.pdf 230 KB
E5453-D2-R-Skjema_for_rapportering(forsi.pdf 131 KB
E5453-D2-S00-Innholdsliste.pdf 109 KB
E5453-D2-S01-Kartutsnitt kontraktsområde.pdf 185 KB
E5453-D2-S14-Varslings_regulerings_og_sikringsutstyr.pdf 97 KB
E5453-D2-S15 Liste over ÅDT.pdf 79 KB
E5453-D2-S20 Nyanlegg (Rehabilitering)_omklassifisering.pdf 84 KB
E5453-D2-S21-Reklamasjonsansvar.pdf 149 KB
E5453-D2-V00-Innholdsliste.pdf 126 KB
E5453-D2-V38-Tunnelutstyr-20200801.xlsx 18 KB
E5453-D2-V38-Tunnelutstyr-202008012.xlsx 20 KB
E5453-D2-V38-Tunnelutstyr-202008013.xlsx 17 KB
E5453-D2-V76-81a-Vegbelysningsanlegg-20200801.xlsx 23 KB
E5453-D2-V76-81b-Fordelingsskap til vegbelysning-20200801.xlsx 20 KB
E5453-D2-V76-8222-Trafikkstyringsanlegg_i_dagen-20200801.xlsx 24 KB
E5453-D2-V76-8321-Kamera_20211005.xlsx 28 KB
E5453-D2-V76-8322-Fartsvisningstavler-20200801.xlsx 18 KB
E5453-D2-V76-8323-Værstasjoner_20211005.xlsx 31 KB
E5453-D2-V76-8324-Trafikkregistreringsstasjoner-20211005.xlsx 19 KB
E5453-D2-V78-2-Varmekabler-20200801.xlsx 18 KB
E5453-D2-V78-5-Elektriske_anlegg_i_bygninger-20200801.xlsx 19 KB
E5453-D2-V88-811-Bruer-Underganger-20200801.xlsx 19 KB
E5453-D2-V88-812-Kaier-20200801.xlsx 19 KB
E5453-E1-Dokumentasjon_fra_tilbyder.pdf 82 KB
E5453-E2-Svardokument_for_vurdering_av_leverandoers_kvalifikasjoner.doc 107 KB
E5453-E3-Beskrivelse_med_utfylte_priser-.pdf 74 KB
E5453-E4-Prisskjema.doc 61 KB
E5453-E5-Tilbudsskjema.doc 43 KB
E5453-YM_plan.pdf 370 KB
Elektriskeanlegg 5453.gab 260 KB
ISY Beskrivelse - [Elektriskeanlegg 5453].pdf 391 KB
E5453-B2-Krav_til_leverandoerens_kvalifikasjoner-anbudskonkurranse.pdf 242 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00