Pulje - Landsbypuljen

Information

Not applicable
2/7/2023 3:06 PM (GMT+01:00)
4/24/2023 11:58 PM (GMT+02:00)

Buyer

Skive Kommune Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Denmark
29189579

Closing date has passed.

Short descriptionKort om puljenLandsbypuljen støtter projekter, der understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik, og er et væsentligt kommunalt værktøj til fortsat udvikling af landdistrikterne.
Puljen råder over ca. 1,75 mio. kr. i 2023. Dertil kommer op til 1,2 mio. kr. i akkumulerede, ikke-reserverede midler, der kan bringes til anvendelse, forudsat en intern clearingsaftale.

Puljen kan søges af foreninger og selvejende institutioner med adresse uden for Skive by, men ikke af private. Vær opmærksom på at et tilsagn fra Landsbypuljen ikke automatisk er en tilladelse eller dispensation, hvis projektet kræver et sådant.

Der er ikke en fastsat øvre eller nedre grænse for puljens medfinansiering af udviklingsprojekter, men tilskud vil typisk ikke overstige 50% og der bør i udgangspunktet altid være en plan for, hvor restfinansieringen søges indsamlet. Projekterne forventes gennemført til det angivne budget og eventuelle afvigelser skal godkendes af Kommunikation, Udvikling & Erhverv, før de igangsættes. Større afvigelser i budget og/eller indhold, vil skulle behandles og godkendes politisk.

Målet med puljen er at sikre udviklingsmidler til landdistriktsarbejdet, som i et samspil med øvrige puljer skal være med til at understøtte udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune som gode steder at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i, med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og potentialer.
Når projektet er gennemført

Når projektet er gennemført, skal der indsendes evalueringsrapport og underskrevet regnskab. Dette gælder for alle projekter uanset om der er udbetalt aconto beløb eller tilskuddet først udbetales ved projektets afslutning. Er der ændringer til projektets indhold eller budget undervejs, er det vigtigt at få disse ændringer godkendt, inden projektet videreføres, for at sikre fastholdelse af tilskuddet.

Se opslaget her
Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00