R01196 Kontroll/service og vedlikehold kraner og løfteutstyr (6 delkontrakter)

Information

02 - Contract notice
Open procedure
3/29/2023 12:44 PM (GMT+02:00)
4/17/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
4/5/2023 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Maritha Lundberg Maritha Lundberg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende oppdrag: Rammeavtale for Kontroll/service og vedlikehold kraner og løfteutstyr

Det skal i rammeavtalene inngå mulighet for å gjøre avrop på sakkyndig kontroll og service, forebyggende vedlikehold, utskifting av slitedeler og gjennomføring av planlagte reparasjoner og ombyggingsarbeider.
Tjenesten er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III.

Konkurransen omfatter følgende delkontrakter:
Delkontrakt A - Nord 1: Distrikt Finnmark, Nord-Troms, Midt-Troms og Sør-Troms unntatt område Bjerkvik
Delkontrakt B - Nord 2: Distrikt Hålogaland og Salten inkludert område Bjerkvik
Delkontrakt C - Vest 1: Distrikt Trøndelag
Delkontrakt D - Vest 2: Distrikt Vestland og Sørvest
Delkontrakt E - Øst 1: Distrikt Oslo, Romerike og Oslofjord
Delkontrakt F - Øst 2: Distrikt Innlandet

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del II - Rammeavtale.pdf 201 KB
Del II - Vedlegg 1 - Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår for rammeavtaler.docx 133 KB
Del II - Vedlegg 3 - Kontraktsbestemmelser for avrop basert på Andre tjenester_OE (2).pdf 323 KB
Del II - Vedlegg 4 - Godkjente underleverandører.docx 103 KB
Del III - Vedlegg 8 - Sikkerhet.pdf 570 KB
Del III - Vedlegg 10 - Aktuelle produktområder.pdf 128 KB
Del III - Vedlegg 13 - CV-mal.docx 98 KB
Del III - Vedlegg 9 - Delområder og etablissementer.xlsx 22 KB
Del I - Innbydelse.pdf 514 KB
Del II - Vedlegg 2 - Rammeavtalens spesielle bestemmelser.pdf 216 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00