Ortopedisk sement til foretakene i Helse Sør-Øst

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/28/2023 8:22 PM (GMT+01:00)
3/1/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
2/15/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
3/1/2023 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Camilla Espeseth Myrvold Camilla Espeseth Myrvold
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Konkurransens formål er inngåelse av avtaler for ortopedisk sement til spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Det totalte forbruk av produkter som omfattes av konkurransen er estimert til ca. 8.6  MNOK ekskl. mva./år. Oppgitt forbruk er et estimat for informasjon til tilbyder, og er ikke bindende for fremtidig avtalevolum.

Maksimal verdi for avtalene er ca. 36 MNOK ekskl. mva. for hele avtaleperioden.

Sykehusinnkjøp HF v/divisjon sør-øst gjennomfører denne konkurransen og er avtaleforvalter (avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no) på vegne av Helse Sør-Øst RHF og underliggende helseforetak.

Konkurransen er kategorisert under Medisinske kjøp.

Kategori: 1003000000 Kirurgiske produkter
Innkjøpsgruppe: 1003050000 Ortopedi
Anbudspakke: (1003050900) Sement til ortopedisk bruk og blandesystem
Produktgrupper: (1003050901) Blandesystem for sement til ortopedisk bruk /
(1003050902)  Sement til ortopedisk bruk

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Vedlegg 01 Tilbudsbrev v 1.0.docx 36 KB
Vedlegg 03 Ortopedisk sement Prisskjema.xlsx 102 KB
Vedlegg 04 Bilag 3 Endringsprotokoll.docx 66 KB
Vedlegg 04 Bilag 4 Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser m vedlegg.pdf 5.33 MB
Vedlegg 04 Bilag 4-7 HSØ Konsignasjonslager og Instrumentarium.docx 39 KB
Vedlegg 04 Bilag 4-7-1 Oversikt over utlevert instrumentarium.xlsx 10 KB
Vedlegg 04 Bilag 4-7-2 Lagerliste for konsignasjonslager.xlsx 10 KB
Vedlegg 04 Bilag 5 Kontraktskrav etisk handel.docx 73 KB
Vedlegg 04 Bilag 6 Prosedyre for avrop ved parallelle rammeavtaler.docx 47 KB
Vedlegg 04 Rammeavtale Ortopedisk sement.docx 184 KB
Vedlegg 05 Elektronisk samhandlingsavtale Helse Sør-Øst Versjon 3.2.1.pdf 427 KB
Vedlegg 06 Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 69 KB
Vedlegg 07 Forpliktelseserklæring.dotx 34 KB
Vedlegg 08 Morselskapsgaranti.dotx 14 KB
Vedlegg 09 Bankgaranti.dotx 27 KB
Vedlegg 10 Miljøpolicy Vedlegg 2 Restriksjonsliste.pdf 265 KB
Vedlegg 11 Miljøskjema.xlsx 313 KB
Vedlegg 02 - Kravspesifikasjon Ortopedisk sement. Revisjoner, spacere og spesialprodukter.xlsx 59 KB

Dynamic documents

Name
Ortopedisk sement til foretakene i Helse Sør- Øst

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00