100914 - bygging av nye kvarter i Rena leir

Information

02 - Contract notice
Open procedure
2/28/2023 8:45 PM (GMT+01:00)
3/23/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
3/10/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Harald Tørklep Harald Tørklep
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg inviterer til konkurranse om bygging av 60 nye befalskvarter i Rena leir. Med opsjoner på ytterligere 4+4+4 kvarter.

Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av nytt bygg inne i Rena Leir.
Alt personell hos totalentreprenør må autoriseres, men det vil ikke være nødvendig med sikkerhetsklarering av personell (ref konkurransegrunnlagets del III-d pkt 12).

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del III-A Oppdraget.pdf 576 KB
Del III-B1 SHA - Vedlegg 01 SHA-plan.pdf 912 KB
Del III-B1 SHA - Vedlegg 02 - HMS og SHA i Forsvarsbygg – Håndbok for ansatte og entreprenør.pdf 3.41 MB
Del III-B2 Ytre miljø.pdf 413 KB
Del III-B2 Ytre miljø - Vedlegg 01 - Miljøoppfølgingsplan.pdf 712 KB
Del III-C1 Krav til FDVU-dokumentasjon.pdf 856 KB
Del III-C1 Krav til FDVU-dokumentasjon - Vedlegg 01 - Krav til innmåling.pdf 1.07 MB
Del III-C2 Plan for systematisk ferdigstillelse.pdf 867 KB
Del III-C3 BIM-manual.pdf 1.57 MB
Del III-C4 Gjennomføringsplan for BIM og digital samhandling.pdf 1.26 MB
Del III-D Administrative bestemmelser.pdf 683 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 01 - DAK-manual.pdf 786 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 02 - Funksjonsbeskrivelse heis.pdf 139 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 03 - Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg.pdf 1.37 MB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 04 -Krav til installasjon og verifikasjon av ladestasjoner.pdf 298 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 05 - Funksjonsbeskrivelse solcelleanlegg.pdf 295 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 06 - Telemator-importmal.xlsm 118 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 07 - Krav til branntegninger.pdf 766 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 08 - Visuell profil for Østerdal Garnison.pdf 4.33 MB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 09 - Geoteknisk notat.pdf 1.14 MB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 10 - Premissrapport akustikk.pdf 412 KB
Del III-E3 - 0429010028FLA2008001E01 - Skjema hybel.pdf 1.21 MB
Del III-E3 - 0429010028FLE4002001 - El-installasjon hybel.pdf 345 KB
Del III-E3 - 0429010028TA2001001E01 - Situasjonsplan.pdf 422 KB
Del III-E3 - 0429010028TA2001002E01 - Utomhusplan.pdf 570 KB
Del III-E3 - 0429010028XA2004001E01 - Snitt AA og BB.pdf 141 KB
Del III-E3 - 0429010028XA2006001E01 - Fasade nord og sør.pdf 124 KB
Del III-E3 - 0429010028XA2006002E01 - Fasade øst og vest.pdf 145 KB
Del III-E3 - 0429010028Z7311003 - VA infrastruktur - plan.pdf 290 KB
Del III-E3 - 0429010028Z7371001 - VA infrastruktur - kumtegninger.pdf 219 KB
Del III-E3 - 042901002801A2002001E01 - Plan 1. etg.pdf 1.25 MB
Del III-E3 - 042901002802A2002001E01 - Plan 2. etg.pdf 1.25 MB
Del III-E3 - 042901002803A2002001E01 - Plan loft.pdf 1.15 MB
Del I - innbydelse for åpen anbudskonkurranse.docx 318 KB
Del III-E1 Funksjonsbeskrivelse.pdf 1.63 MB
Del III-E3 - 0429010028Z7312001E01 - Fjernvarmetrasé.pdf 159 KB
Del III-E3 Tegningsliste.pdf 267 KB
0429010028 dwg filer av IFC modell.zip 1.33 MB
0429010028XA200 Rena Befalsvarter ARK.ifc 8.91 MB
Del II - Kontraktsbestemmelser.pdf 834 KB
Del III-B1 SHA.pdf 301 KB
Del III-E2 funksjonsbeskrivelse - Vedlegg 11 – Skiltprogram for forsvarssektoren.pdf 12.07 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00