Parallell rammeavtale R01287 - Tjenester kulde og varmetekniske anlegg og prosesskjøling

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/8/2023 9:20 AM (GMT+01:00)
2/10/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
1/27/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
1/27/2023 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Ingvill Dreiem Aagesen Ingvill Dreiem Aagesen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende oppdrag: Parallell rammeavtale for Tjenester kulde og varmetekniske anlegg og prosesskjøling.

Avtalen omfatter Oppdragsgiver sitt behov for tjenester innen varme- og kuldeproduksjon, inkludert energibrønner (klima-, kjøle- og fryseanlegg), for alle typer bygg og formål (NS3451:2022 kode 35), heretter kalt kulde- og varmepumpeanlegg. Rammeavtalen omfatter blant annet service og vedlikehold, lekkasjekontroll av F-gasser, nyinstallasjoner og utskiftning av kjøle- og varmepumpeanlegg.

Konkurransen omfatter følgende delkontrakter:
Delkontrakt A - Nord 1: Distrikt Finnmark, Nord-Troms, Midt-Troms og Sør-Troms
Delkontrakt B - Nord 2: Distrikt Hålogaland og Salten
Delkontrakt C - Vest 1: Distrikt Trøndelag
Delkontrakt D - Vest 2: Distrikt Vestland
Delkontrakt E - Vest 3: Distrikt Sørvest
Delkontrakt F - Øst 1: Distrikt Oslo, Romerike og Oslofjord
Delkontrakt G - Øst 2: Distrikt Innlandet

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
02 - Del ll - Rammeavtale.pdf 181 KB
04 - Del ll - Vedlegg 2 - Rammeavtalens spesielle bestemmelser.pdf 270 KB
4.1 - Del ll - Vedlegg 11 - Mal for rapportering - Ønsket uttrekk fra leverandør.xlsx 22 KB
05 - Del ll - Vedlegg 3.0 - Kontraktsbestemmelser for avrop basert på Andre tjenester.pdf 288 KB
06 - Del II - Vedlegg 3.1. - Kontraktsbestemmelser NS 8405.pdf 596 KB
07 - Del II - Vedlegg 3.2. - Kontraktsbestemmelser NS 8406.pdf 311 KB
08 - Del II - Vedlegg 3.3. - Kontraktsbestemmelser NS 8407.pdf 643 KB
09 - Del ll - Vedlegg 4 - Godkjente underleverandører.pdf 21 KB
11 - Del lll - Vedlegg 8 - Sikkerhet.pdf 439 KB
12 - Del lll - Vedlegg 9 - C1 Forsvarsbygg krav til FDVU-dokumentasjon NS 8401-8405-84072.pdf 451 KB
13 - Del lll - Vedlegg 10 - Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg - februar 2022.pdf 1.43 MB
01 - Del I - innbydelse for åpen anbudskonkurranse.pdf 462 KB
11 - Del lll - Vedlegg 7 - Faglig oppdragsbeskrivelse.pdf 242 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00