Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere - Rammeavtale til helseforetakene i Helse Nord

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/30/2023 1:41 PM (GMT+01:00)
2/20/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
2/13/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
2/13/2023 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Stig A. Johansen Stig A. Johansen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Helse Nord v/Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF ønsker med dette å innby interesserte leverandører til å inngi tilbud på kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere.

For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget.

Estimert samlet maksverdi for alle delkonkurransene er ca. 35 millioner forutsatt avtaleperiode på 2+1+1 år (totalt 4 år). Ved fastsettelse av estimatet har oppdragsgiver tatt høyde for noe merforbruk grunnet usikkerhet knyttet til fremtidige behov.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransebestemmelser.pdf 287 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 38 KB
Vedlegg 4 - Svarskjema erfaring.docx 69 KB
Vedlegg 5 - Kontraktskrav etisk handel.pdf 110 KB
Vedlegg 6 - Forpliktelseserklæring.docx 66 KB
Vedlegg 7 - Veiledning for sladding av tilbud.pdf 207 KB
Vedlegg 8 - Offentlig innsyn i tilbud.pdf 247 KB
Vedlegg 10 - Europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskade.pdf 110 KB
Vedlegg 11 - Miljøskjema (flerspråklig).xlsx 342 KB
Vedlegg 9 - Retningslinjer for utproving av MFV mv.pdf 212 KB
Bilag 3 Endringsprotokoll.docx 67 KB
Bilag 6 Instruks for levering av omsetningsstatistikk.pdf 195 KB
Bilag 7 Salgstatistikkrapportering.xlsx 35 KB
Bilag 8 Anmodning om endring.xlsx 265 KB
Bilag 9 Helse Nord - Samhandlingsavtale.pdf 432 KB
Bilag 10 Helse Nord - Leverandørinformasjon elektronisk samhandling.pdf 320 KB
Vedlegg 12 - Rammeavtale.docx 187 KB
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon_v2.xlsx 67 KB
Vedlegg 3 - Prisskjema_v3.xlsx 307 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00