Genudbud af EU-udbud vedr. levering af trådløse dataloggere og sensorer

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/16/2023 12:31 PM (GMT+01:00)
12/6/2022 12:00 PM (GMT+01:00)
11/28/2022 11:59 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Sofie Greve Sofie Greve
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Denmark
25798376

Tender is cancelled

Short description

Som led i Miljøstyrelsens drift af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA), ønsker Miljøstyrelsen at indgå rammeaftale med én leverandør af dataloggere og sensorer til vandstand og temperatur i grundvandsboringer og vandløb.

Leverandøren skal kunne understøtte Miljøstyrelsens drift ved løbende support og supplement af udstyr, ligesom leverandøren kan tilbyde mere avancerede dataloggere og flere sensorer jf. Bilag 1 – Kravspecifikation.

Rammeaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og er gældende til den 31.12.2023.

Der gøres opmærksom på, at der er option på forlængelse af rammeaftalen med op til 3 x 1 år.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag E1 - løsningsbeskrivelse.docx 32 KB
D_Tilbudsbrev.docx 60 KB
F2_Støtteerklæring.docx 39 KB
F3_Konsortieerklæring.doc 57 KB
F1_Kravspecifikation.docx.pdf 324 KB
UDKAST_F_Rammeaftale_Trådløse_loggere_sensorer.docx.pdf 834 KB
G_Skabelon-til-tro-og-loveerklaering-vedr-sanktioner.docx 30 KB
H Eksempler på vandløb- og grundvandstationer.pdf 1.61 MB
I Spørgsmål/svar fra annulleret udbud 625 KB
Udbudsbetingelser.pdf 1.04 MB
Bilag E2 - Tilbudsliste 61 KB
Bilag J - Persondataunderretning.docx 34 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00