Delkontrakt - F: Medisinske og tekniske gasser

Information

8/22/2022 2:07 PM (GMT+02:00)
10/6/2022 11:55 PM (GMT+02:00)
9/30/2022 4:00 PM (GMT+02:00)
10/6/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kristian Aune Kristian Aune
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Tender is cancelled

Short description

Anskaffelsen omfatter levering av en rekke gasser som leie av beholdere og tanker til denne gassen.

*Se kunder tiltredelse for oppstartsdatoer, kunder på avtalen har ulik oppstartsdato. Samtlige kunder kan prolongeres fult ut basert på kontraktens oppstartsdato for den individuelle kunde.

Files from main tender

Name Size
Billag til rammeavtale - Beredskapsavtale - Helse Bergen.pdf 173 KB
Billag til rammeavtale - Beredskapsavtale - Helse Stavanger.pdf 171 KB
Billag til rammeavtale - Beredskapsavtale - Helse SørØst - Akershus Universitetssykehus HF.pdf 170 KB
Billag til rammeavtale - Beredskapsavtale - Helse SørØst - Oslo Universitetssykehus HF.pdf 200 KB
Billag til rammeavtale - HF-distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi.pdf 141 KB
Billag til rammeavtalen - Leverandørdistribusjon til hjemmebasert oksygenterapi.pdf 169 KB
Billag til rammeavtle - Beredskapsavtale - Helse Førde.pdf 173 KB
Billalg til rammeavtale - Beredskapsavtale - Helse Fonna.pdf 171 KB
Medisinske og tekniske gasser - Konkurransebestemmelser åpen anbudskonkurranse del I og del III.pdf 329 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 61 KB
Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 80 KB
Vedlegg 3 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.pdf 203 KB
Vedlegg 4 - Rammeavtale.pdf 463 KB
Vedlegg 5 - prisskjema.xlsx 164 KB
Vedlegg 6 - Kravspesifikasjon.xlsx 18 KB
Vedlegg 7 - Svarskjema Leveringssikerhet.xlsx 100 KB
Vedlegg 8 - Svarskjema erfaring.docx 67 KB
Vedlegg 9 - Estimert Leveringsfrekvens kunder.xlsx 31 KB
Vedlegg 10 - kunder tiltredelse.pdf 181 KB
Vedlegg 11 - Kontraktskrav etisk handel.pdf 174 KB
Vedlegg 12 - Forpliktelseserklæring.docx 69 KB
Vedlegg 13 - Morselskapsgaranti.docx 55 KB
Vedlegg 14 - Helse Nord - Leverandørinformasjon for elektronisk samhandling.pdf 152 KB
Vedlegg 15 - Helse Nord - Avtale om elektronisk samhandling.pdf 3.41 MB
Vedlegg 16 - Helse Midt-Norge - Samhandlingsavtale.pdf 124 KB
Vedlegg 17 - Helse Vest - Samhandlingsavtale.pdf 275 KB
Vedlegg 18 - Helse Sør-Øst - Samhandlingsavtale.pdf 427 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00