P 04-22 Prekvalifisering - Effektiv håndtering av naturfare

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
8/31/2022 8:52 AM (GMT+02:00)
10/5/2022 9:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Geir-Kristian Slydahl Geir-Kristian Slydahl
Lørenfaret 1C 0585 Oslo
Postboks 1382 Vika

0114 Oslo
Norway
991825827

Short description

Effektiv håndtering av naturfare
Alle i Norge kan ha behov for å bli varslet om naturfarer. 

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke enda nærmere hvordan farevarsler passer inn i brukernes hverdag og de gjøremålene de skal utføre. Gjennom innsikt ønsker vi å se etter løsninger, slik at vi klarer å nå ut til brukergruppene våre på en måte som gjør at hver enkelt bruker forstår hva de bør foreta seg når de ser eller hører et farevarsel.  

Informasjon/tips til leverandører
Stimulabmidlene er øremerket kjøp av kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandør på Stimulabprosjekter - les mer om tips, informasjon og tidligere stile spørsmål her: https://www.digdir.no/stimulab/leverandorer-til-stimulab/1885

For mer informasjon om denne Stimulabanskaffelsen, se vedlagte dokumenter i Mercell.

Merk at innleveringsfristen for kvalifikasjonssøknaden er kl. 09.00 innleveringsdagen.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: P 04-22 Konkurranse - Effektiv håndtering av naturfare

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00