Pulje - Fundraisingpuljen - Landdistriktsudvikling

Information

Not applicable
8/9/2022 3:30 PM (GMT+02:00)
10/17/2022 11:58 PM (GMT+02:00)

Buyer

Skive Kommune Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Denmark
29189579

Closing date has passed.

Short description
Kort om puljen:Fundraisingpuljen kan søges til fundraising og projektudvikling til udviklingsprojekter med et almennyttigt sigte, der understøtter ét eller flere af indsatsområderne i Skive Kommunes Landdistriktspolitik:


  • Understøttelse af det lokale udviklingsarbejde
  • Bosætning og markedsføring
  • Erhverv og lokale arbejdspladser
  • Offentligt service og infrastruktur.


Vær opmærksom på, at udbetaling først kan ske, når fundraisingen er gennemført og der er indsendt evalueringsrapport. Det er ikke muligt at søge om aconto-udbetaling.
I arbejdet med udviklingsprojekter, kan der også være behov for finansiering af andre forberedende faser, f.eks. selve projektudviklingsfasen. Der kan derfor også søges om støtte til idéudvikling, udarbejdelse af projektbeskrivelse eller anden forudgående aktivitet i Fundraisingpuljen, såfremt aktiviteten udføres i tilknytning til fundraisingen.

Krav til ansøgerne:


Puljen er tiltænkt udviklingsprojekter af en vis kompleksitet og volumen. Det projekt der søges fundraisingassistance til, skal således have et budget på minimum 100.000,- kr. Puljen kan ikke søges af private.
Da ingen andre kendte puljer, hverken interne eller eksterne, vil yde tilskud til fundraising, kan puljen søges til 100% dækning af udgifterne.


Ansøgningerne behandles af Landsbyudvalget på de fire årlige møder. Ansøgninger om støtte på under 100.000,- kr. behandles af Landsbyudvalget med anbefaling til administrativ godkendelse. Søges der om støtte over 100.000,- kr. sendes ansøgningen videre til behandling i Økonomiudvalget.


Fundraising og evt. andre aktiviteter, skal være igangsat senest ét år fra tilsagnsdatoen.

Når fundraisingen er gennemført:


Når fundraisingen er gennemført, skal der indsendes evalueringsrapport beskrivende hvilke puljer, fonde mm. der er ansøgt, hvem der har givet tilsagn og det samlede beløb der givet tilsagn om. Evalueringsrapporten skal underskrives af den lokale projektleder. På forespørgsel skal forvaltningen gives adgang til eksempler på ansøgninger.Kontaktperson: Peter E. Steens


Titel: Udviklingskonsulent


Telefon: 9915 5513


E-mail: Pets@skivekommune.dk

Se opslaget her


Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00