Veiledende kunngjøring - Stimulab 2022 - Invitasjon til dialogmøte

Information

Prior information notice to reduce time limits
01 - Prior information notice
5/18/2022 9:37 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Natalia McParland Natalia McParland
Lørenfaret 1C 0585 Oslo
Postboks 1382 Vika

0114 Oslo
Norway
991825827

Short description

Digitaliseringsdirektoratet og DOGA inviterer leverandørene til dialogmøte for å informere om nye prosjekter i Stimulab. Prosjektene skal kunngjøres i markedet høsten 2022.
 
Formålet med dialogmøtet er å presentere prosjektenes behov og motivere leverandører til å komme med innspill. Det blir mulighet for å stille spørsmål i møtet, og leverandørene inviteres også til å komme med skriftlig innspill i etterkant.

Nye Stimulab-prosjekter står klare til å starte opp og vi ber om kompetanse fra markedet. I dette dialogmøtet vil vi presentere prosjektene, og utover høsten vil det blir lagt opp til enkeltstående anskaffelser tilpasset hvert prosjekt. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene.

En overordnet tidsplan for de ulike anskaffelsene vil bli lagt fram på dialogmøtet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00