Konkurranse på driftskontrakt 5411 Jøkelfjord 2022- 2027- Ny utlysning

Information

02 - Contract notice
Open procedure
5/23/2022 1:45 PM (GMT+02:00)
6/10/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
6/3/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Lillian Strand Lillian Strand
Postboks 701
9815 VADSØ
Norway
922420866

Closing date has passed.

Short description

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
5411 Jøkelfjord_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse_2021xxxx.pdf 12 KB
5411 Jøkelfjord_A3_Orientering om prosjektet.pdf 136 KB
5411 Jøkelfjord_B1_Konkurranseregler.pdf 115 KB
5411 Jøkelfjord_B2_Krav til leverandørens kvalifikasjoner REV 1.pdf 224 KB
5411 Jøkelfjord_B3_Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud.pdf 175 KB
5411 Jøkelfjord_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser store kontrakter_Endelig.pdf 338 KB
5411 Jøkelfjord_C3 - Spesielle kontraktsbestemmelser.pdf 421 KB
5411 Jøkelfjord_C4_Avtaledokument.pdf 67 KB
5411_C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelser_20211004.pdf 83 KB
5411_D2_H_SHA_plan_20210923.rev.pdf 686 KB
5411_E1_Dokumentasjon_fra_tilbyder.pdf 10 KB
5411_E2_Svardokument_for_vurdering_av_leverandoers_kvalifikasjoner.pdf 248 KB
5411_E3_Beskrivelse_med_utfylte_priser.pdf 8 KB
5411_E4_Prisskjema.pdf 84 KB
5411_E5_Tilbudsskjema.pdf 59 KB
5411_YM_plan_20210923.pdf 238 KB
5411-D2-I00-Innholdsliste-20210217.pdf 20 KB
5411-D2-IA0440a_Nytt_vegreferansesystem_20210219.pdf 318 KB
5411-D2-ID7330a-Behandling_av_døde_og_skadde_dyr-20210204.pdf 75 KB
5411-D2-ID9100a-Ploger-og-vinterdriftsutstyr-20210216.pdf 46 KB
5411-D2-ID9300c-Stroing_med_sand-20210219.pdf 100 KB
5411-D2-ID9300d_Friksjon_Malemetoder_og_dokumentasjon.pdf 36 KB
5411-D2-ID9400a-Skred-202100204.pdf 50 KB
5411-D2-S00-Innholdsliste-20210219.pdf 16 KB
5411-D2-S06a-Generelle_krav_til_sikt-20191003.pdf 675 KB
5411-D2-S14-Varslings_regulerings_og_sikringsutstyr_20210224.pdf 23 KB
5411-D2-S16-Innplassering av vegnett i vinterdriftsklasser-20210218.pdf 96 KB
5411-D2-S17 Naturfareplan fylkesvei Nord- Troms (2022-2027) med vedlegg.pdf 69.59 MB
5411-D2-S29_Vinterdrift_20210211.pdf 94 KB
5411-D2-S30-Historiske_vinterdriftsdata-20210216.pdf 108 KB
5411-D2-S33-Kulturminner-20210211.pdf 69 KB
D2_V 5411 Jøkelfjord.xlsm 1.19 MB
DK 5411 Jøkelfjord 2022-2027.ga1 400 KB
ISY Beskrivelse Jøkelfjord.pdf 514 KB
Vedlegg til SHA-plan - Varslingsplan.pdf 145 KB
DK 5411 Jøkelfjord.Rev.gab 401 KB
DK 5411 Jøkelfjord.Rev.xml 398 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00