Kategori 5 IT-sikkerhed og compliance

Information

5/16/2022 9:58 AM (GMT+02:00)
6/7/2032 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

TV2/DANMARK A/S TV2/DANMARK A/S
Rugårdsvej 25
5000 Odense C
Denmark
10413494

Short description

Eksempler på ydelser inden for kategorien IT-sikkerhed og compliance, men ikke begrænset til:
 • Generel rådgivning og undersøgelse af IT-sikkerhed
 • Risikostyring samt gennemførelse af Risiko – og sårbarhedsanalyse
 • Design og implementering af overvågningsprocesser samt løsning på beskyttelse mod hackerangreb, virusbeskyttelse, kryptering eller forvanskning af data
 • Business continuity planlægning og afprøvning
 • Etablering og brug af revisions- og kontrolspor
 • Bistand til audit af IT-sikkerhed og anbefalinger til styrkelse heraf
 • Bistand til valg og gennemførelse af sikkerhedscertificering
 • Design af backup set og forretningskrav til sikkerhed mod datatab
 • Penetrationstest og rapportering af sårbarhed
 • Udarbejdelse af beredskabsplaner
 • Opstilling af processer for ”early warning” til iværksættelse af beredskabsplaner
 • GDPR-sikkerhed og design samt implementering af processer til overholdelse af GDPR-regler (compliance og privacy).

Files from main tender

Name Size
A01 Bilag A0 - Definitioner.pdf 102 KB
A01 Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af kategorier.pdf 257 KB
B01 Udkast til Bilag B1 - Opgavebeskrivelse.pdf 202 KB
B02 Udkast til Bilag B2 - Leverandørens løsningsbeskrivelse inkl. tidsplan.pdf 167 KB
B02 Udkast til Bilag B2.1 - Tilbudte kompetencer.pdf 226 KB
B03 Udkast til Bilag B3 - Tilbudsliste.xlsx 36 KB
B04 Udkast til Bilag B4 - Leverandørens underleverandører.pdf 85 KB
B05 Udkast til Bilag B5 Databehandleraftale.pdf 244 KB
A0 Udbudsbetingelser - Optagelse i det dynamiske indkøbssystem.pdf 250 KB
B0 Miniudbudsbetingelser.pdf 391 KB
A02 Bilag A2 - Referencebeskrivelse.docx 108 KB
A02 Bilag A2.1 - Optagelse på kategorier.docx 47 KB
A03 Bilag A3 - Konsortieerklæring.docx 41 KB
B0 Udkast til leveringsaftale.pdf 268 KB
A0 Udbudsbetingelser - Generelt.pdf 198 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00