Kategori 2 Strategi, forandrings- og forretningsudvikling

Information

5/16/2022 9:57 AM (GMT+02:00)
6/7/2032 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

TV2/DANMARK A/S TV2/DANMARK A/S
Rugårdsvej 25
5000 Odense C
Denmark
10413494

Short description

Eksempler på ydelser inden for kategorien Strategi, forandrings- og forretningsudvikling, men ikke begrænset til:
  • Strategisk ledelse – proces, analyse, organisation, strategisk udvikling og forankring
  • Facilitering og ledelse af forandringsprocesser (forandringsledelse)
  • Forretningsudvikling baseret på forretningsanalyse (m/u) business case, i forhold til nye it-anskaffelse eller optimering af et it-forretningsområde. Herunder scope afklaring, opstilling og præsentation af forretningsanalyse, vurdering af risici, effektiviseringstiltag, implementering og gevinstrealisering inkl. estimering af udgifter og gevinster
  • Forretningsudvikling baseret på dataanalyse, herunder analyse og design af snitflader og integrationer til andre systemer samt data/strømme
  • Etablering af datastrukturer til udtræk, flytning, sortering, opsplitning, sammenstilling samt opsummering af data
  • Etablering af IT-platforme til fortolkning og analyse af data, eksempelvis større forretningsanalyser til identificering af forretningsmæssige effektiviseringspotentialer, udfordringer og løsninger
  • Planlægning og gennemførelse af processer for konvertering, oprydning, sletning og arkivering af data mellem platforme og formater

Files from main tender

Name Size
A01 Bilag A0 - Definitioner.pdf 102 KB
A01 Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af kategorier.pdf 257 KB
B01 Udkast til Bilag B1 - Opgavebeskrivelse.pdf 202 KB
B02 Udkast til Bilag B2 - Leverandørens løsningsbeskrivelse inkl. tidsplan.pdf 167 KB
B02 Udkast til Bilag B2.1 - Tilbudte kompetencer.pdf 226 KB
B03 Udkast til Bilag B3 - Tilbudsliste.xlsx 36 KB
B04 Udkast til Bilag B4 - Leverandørens underleverandører.pdf 85 KB
B05 Udkast til Bilag B5 Databehandleraftale.pdf 244 KB
A0 Udbudsbetingelser - Optagelse i det dynamiske indkøbssystem.pdf 250 KB
B0 Miniudbudsbetingelser.pdf 391 KB
A02 Bilag A2 - Referencebeskrivelse.docx 108 KB
A02 Bilag A2.1 - Optagelse på kategorier.docx 47 KB
A03 Bilag A3 - Konsortieerklæring.docx 41 KB
B0 Udkast til leveringsaftale.pdf 268 KB
A0 Udbudsbetingelser - Generelt.pdf 198 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00