Kategori 1 Ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring

Information

5/16/2022 9:57 AM (GMT+02:00)
6/7/2032 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

TV2/DANMARK A/S TV2/DANMARK A/S
Rugårdsvej 25
5000 Odense C
Denmark
10413494

Short description

Eksempler på ydelser inden for kategorien ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring, men ikke begrænset til:
  • Ledelse af agile (tværfaglige) projekter eller programmer samt etablering af styrings- og andre projektprocesser
  • Teknisk eller organisatorisk projekt- eller programledelse
  • Projekt- eller programorganisering og planlægning
  • Fastlæggelse af projekt- eller programmål og succeskriterier
  • Identificering og minimering af projekt- eller programrisici
  • Rapportering/opfølgning på projektresultater og budgetter, herunder ressourceforbrug, fremdrift og afvigelser på projektniveau
  • Kontrakt-, leverance- og leverandørstyring
  • Bistand til gevinstkortlægning og gevinstrealisering
  • Brugerinvolvering, behovsafdækning og facilitering af iterativ implementering og udvikling med inddragelse af forretningen/brugere (fx med brug af interaktions- og servicedesignmetoder)
  • Porteføljestyring til sikring af overblik og sammenhæng mellem strategi og prioritering af projekter

Files from main tender

Name Size
A01 Bilag A0 - Definitioner.pdf 102 KB
A01 Bilag A1 - Uddybende beskrivelse af kategorier.pdf 257 KB
B01 Udkast til Bilag B1 - Opgavebeskrivelse.pdf 202 KB
B02 Udkast til Bilag B2 - Leverandørens løsningsbeskrivelse inkl. tidsplan.pdf 167 KB
B02 Udkast til Bilag B2.1 - Tilbudte kompetencer.pdf 226 KB
B03 Udkast til Bilag B3 - Tilbudsliste.xlsx 36 KB
B04 Udkast til Bilag B4 - Leverandørens underleverandører.pdf 85 KB
B05 Udkast til Bilag B5 Databehandleraftale.pdf 244 KB
A0 Udbudsbetingelser - Optagelse i det dynamiske indkøbssystem.pdf 250 KB
B0 Miniudbudsbetingelser.pdf 391 KB
A02 Bilag A2 - Referencebeskrivelse.docx 108 KB
A02 Bilag A2.1 - Optagelse på kategorier.docx 47 KB
A03 Bilag A3 - Konsortieerklæring.docx 41 KB
B0 Udkast til leveringsaftale.pdf 268 KB
A0 Udbudsbetingelser - Generelt.pdf 198 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00